Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorRatia, Katja
dc.date.accessioned2017-05-11T09:54:10Z
dc.date.available2017-05-11T09:54:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1700721
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53897
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Ratia, Katja. 2017. Opettajan työhyvinvoinnin muutos: opettajien kokemuksia väistöolosuhteiden työhyvinvoinnista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 66 sivua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien työhyvinvoinnin muutoksia siirryttäessä työskentelemään väistötiloihin. Tavoitteena oli tuoda esille koke-muksia työympäristön muutoksesta ja kuvailla, millaista väistötilojen työhy-vinvointi on. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Jou-lukuussa 2016 haastateltiin 3 opettajaa ja lisäksi kaksi opettajaa kirjoitti tiiviin kirjoitelman teemahaastattelurungon pohjalta. Aineisto kerättiin yhteensä 5 opettajalta. Tutkimusaineiston analysointiin käytettiin abduktiivista teema-analyysia. Tulokset osoittivat, että työympäristön muutos aiheuttaa muutoksia työhyvin-vointiin. Opettajat kokivat, että fyysisen ympäristön keskeneräisyys, työyhtei-sön rikkonaisuus ja jatkuva epätietoisuus tulevasta, aiheutti muutoksia työhy-vinvointiin. Työhyvinvointia haastaviksi tekijöiksi opettajat nimesivät uupu-muksen, kiireen ja riittämättömyyden tunteen. Työilmapiiri koettiin hyväksi, mutta osalla opettajista oli huoli omasta jaksamisestaan jatkuvien sairastamis-ten takia. Työilmapiiriä nostattavia tekijöitä olivat tiivis yhteistyö lähimpien kollegoiden kanssa sekä kokemus siitä, että tämän hetkinen työhyvinvointi oli yhteinen, jaettu kokemus. Tulosten perusteella työympäristön muutoksessa opettajien työhyvinvoinnin tukeminen on tärkeää. Opettajat kokivat, että muutoksessa tärkeimpiä asioita olivat ennakoiminen, ohjeistus, tiedottaminen ja toiminnan jatkuvuuden tur-vaaminen. Esimiehen eli rehtorin asemaa korostettiin muutosprosessissa. Reh-torilta kaivattiin läsnäoloa ja tukea muutosprosessin läpi käymiseen. Rehtorilta kaivattiin myös vastauksia tulevaisuudesta ja uuden koulun suunnittelusta ja toteutumisesta. Asiasanat: työhyvinvointi, työympäristön muutos, työolosuhteet, työilmapiiri.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (67 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherTyöhyvinvointi
dc.subject.othertyöympäristön muutos
dc.subject.othertyöolosuhteet
dc.subject.othertyöilmapiiri.
dc.titleOpettajan työhyvinvoinnin muutos : opettajien kokemuksia väistöolosuhteiden työhyvinvoinnista
dc.title.alternativeOpettajien kokemuksia väistöolosuhteiden työhyvinvoinnista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705112291
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-05-11T09:54:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyöympäristö
dc.subject.ysotyöolot
dc.subject.ysotyöilmapiiri
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysoväistötilat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record