Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi.
dc.contributor.authorNuolioja, Marjukka
dc.date.accessioned2017-05-09T05:49:15Z
dc.date.available2017-05-09T05:49:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1700569
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53834
dc.description.abstractNuolioja, Marjukka. ”Auktoriteetti ansaitaan uudelleen joka päivä” Aikuis-luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä pedagogisesta auktoriteetista. Kas-vatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutus-laitos. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. 66 sivua. Tässä tutkimuksessa tutkittiin aikuisluokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä pedagogisen auktoriteetin rakentumisesta ja sen ylläpitoon vaikuttavista asioista. Lisäksi tutkittiin aikuisluokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä koulutuksen vaikutuksesta pedagogisen auktoriteetin rakentumiseen. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa käytettiin fenomenografista lähestymistapaa. Tutkimus toteutettiin joulukuussa 2016, jolloin aikuisluokanopettajaopiskelijoilla oli vuosi opintoja takana koulutuksesta, jonka kesto on kokonaisuudessaan 1,5-2 vuotta. Aineisto kerättiin kirjoitelmina webropol -kyselyohjelmiston avulla. Tutkimukseen osallistui 24 aikuisluokanopettajaopiskelijaa. Aikuisluokanopettajaopiskelijoiden käsitysten mukaan opettajan pedagogisen auktoriteetin rakentumiseen vaikuttaa opettajan persoonallisuus ja am-mattitaito. Opiskelijoiden käsitysten mukaan opettajan arvoista ja etiikasta ker-too se, miten hän kohtelee ja kohtaa oppilaansa sekä pystyy luomaan luokkaan sellaisen työskentelyilmapiirin, että kaikilla on hyvä ja turvallinen opiskeluym-päristö. Opettajan pedagogisen auktoriteetin ylläpitoon vaikuttavat käsitysten mukaan myös opettajan luomat vuorovaikutussuhteet oppilaidensa kanssa sekä se, kuinka opettaja ylläpitää työrauhaa. Koulutuksella aikuisluokanopettajaopiskelijoiden käsitysten mukaan ei ole suurta vaikuttavuutta auktoriteettisuhteen rakentamiseen ja ylläpitoon. Työharjoittelut ja työkokemus olivat käsitysten mukaan vaikuttaneet eniten pedagogiseen auktoriteettiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpedagoginen auktoriteetti
dc.title"Auktoriteetti ansaitaan uudelleen joka päivä" : aikuisluokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä pedagogisesta auktoriteetista
dc.title.alternativeAikuisluokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä pedagogisesta auktoriteetista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705092244
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-05-09T05:49:16Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoauktoriteetti
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoaikuisopiskelijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record