Show simple item record

dc.contributor.advisorMoisio, Olli-Pekka
dc.contributor.authorAho, Piia-Maria
dc.date.accessioned2017-05-02T08:05:11Z
dc.date.available2017-05-02T08:05:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1700253
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53732
dc.description.abstractTyöni tarkastelee Walter Benjaminin esittämää historiallisen montaasin metodia muistamisen apuvälineenä. Käsittelen työssäni muistamisen merkitystä nykyisyydelle ja tulevaisuuden rakentamiselle traumaattisesta tapahtumasta todistavien kautta, benjaminilaisessa viitekehyksessä. Työni innoittajana on Theodor W. Adornon asettama uusi kategorinen imperatiivi: meidän on suunnattava ajatuksemme ja tekomme niin, ettei mitään Auschwitzin kaltaista enää koskaan tapahtuisi. Pääkysymykseni on: Voiko Benjaminin historiallisen montaasin metodia käyttää todistajien ja muistamisen informoiman historiankäsityksen muotoilemisessa niin, että se mahdollistaisi yhteiskunnan, jossa Adornon uusi kategorinen imperatiivi olisi toteutettavissa? Olen eriyttänyt pääkysymyksen tutkimisen kolmeen päälukuun: todistajien, muistamisen ja benjaminilaisen historiankäsityksen käsittelyyn. Työni pääväite on, että meillä on velvollisuus muistaa. Muistaminen on merkityksellistä moraalisesti, yhteiskunnallisesti ja historiankirjoituksen kannalta. Ilman menneisyyden tuntemista emme tunne itseämmekään; ilman historiaamme emme voi ymmärtää nykyisyyttä emmekä rakentaa tulevaisuutta. Benjaminin muistaja on historiallinen materialisti, joka näkee historian lineaarisen jatkumon sijaan dynaamisina tapahtumina, joiden todellinen merkitys paljastuu vasta jälkeen päin, kun menneisyyttä tarkastellaan muistikuvina nykyisyydestä käsin. Benjaminilainen historiallinen materialisti pyrkii muistaessaan tunnistamaan yhteyden menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Benjamin kutsuu näitä muistikuvia dialektisiksi kuviksi: niissä historiallinen hetki ja nykyisyys ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Historiallisen montaasin metodissa näitä dynaamisia muistoja keräämällä voidaan muodostaa historiasta kuva, joka valaisee sekä nykyisyydestä että menneisyydestä uusia näkökulmia. Työssäni benjaminilaisia dialektisia kuvia ovat todistajien omakohtaiset kertomukset. Keskeisin todistaja työssäni on Primo Levi, tunnettu Auschwitz-selviytyjä. Levi tuo tutkimukseeni esimerkin Benjaminin historian enkelistä, joka katsoo traumaattista tapahtumaketjua, mutta ei kykene siihen vaikuttamaan. Sekä Levi että Benjamin velvoittavat meitä, jälkeentulleita sukupolvia muistamaan. Benjaminin mukaan meidän ja menneiden sukupolvien välillä on ”salainen sopimus”. Työni tulkitsee tämän sopimuksen täyttämisen muistamiseksi. Benjamin uskoo, että meihin sisältyy heikko messiaaninen kyky: jos täytämme oman osamme sopimuksesta, meillä on jonkinlainen mahdollisuus lunastaa myös heidät, jotka hukkuivat historian myrskyissä. Työni päätyy ajatukseen, että meillä on paremman tulevaisuuden avaimet, kun täytämme velvollisuutemme muistajina.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (123 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherBenjamin, Walter
dc.subject.otherLevi, Primo
dc.titleMessiaanista montaasia kokoamassa : benjaminilainen tutkielma todistamisesta, muistamisesta ja historiasta
dc.title.alternativeBenjaminilainen tutkielma todistamisesta, muistamisesta ja historiasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705022134
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2017-05-02T08:05:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysomuistaminen
dc.subject.ysohistoria


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record