Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorRousi, Rebekah
dc.contributor.authorHänninen, Juha
dc.date.accessioned2017-04-26T07:34:30Z
dc.date.available2017-04-26T07:34:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695390
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53680
dc.description.abstractTässä Pro Gradu -tutkielmassa tutkitaan miten käyttäjälähtöisiä innovaatioita voi hyödyntää videopeleissä esiintyvien käytettävyysongelmien selvittämisessä coping-keinona. Lisäksi käsitellään käyttäjälähtöisten innovaatioiden vaikutusta pelien käyttökokemukseen. Aihe on tärkeä erityisesti peliteollisuudelle, sillä useat peliyhtiöt ovat antaneet pelaajille mahdollisuuden muokata pelejä tietyiltä osin luomalla modifikaatioita, (engl. modification, mod) joilla voidaan vaikuttaa pelin ulkoasuun, mekaniikkaan ja sisältöön. Pelikehityksen jatkaminen lisäsisällön luomisella peliyhteisössä on nykyään merkittävä osa pelikulttuuria, joten peliyritysten on tärkeää ymmärtää sen sisältämät mahdollisuudet ja uhat. Tutkielman rakenne sisältää katsauksen aiheeseen liittyvään olemassa olevaan kirjallisuuteen sekä empiirisen osuuden. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään coping-keinoihin, käytettävyyteen ja käyttökokemukseen sekä käyttäjälähtöisiin innovaatioihin. Tämän jälkeen empiirisessä osuudessa käydään läpi tutkimusdatan kerääminen haastattelukysymyksillä, datan analysointi temaattisella analyysillä ja tulosten esittäminen teemoittain. Teemoiksi määritettiin pelikokemuksen osa-alueita, joilla todettiin olevan merkittävä vaikutus käyttökokemukseen, eli suorituskyky ja käytettävyys, sisältö ja estetiikka. Lisäksi jokaiseen teemaan voidaan vaikuttaa modifikaatioilla, jolloin niiden vaikutusta käyttökokemukseen voidaan voimistaa. Tulosten perusteella käyttäjä- lähtöisiä innovaatioita käytetään usein käytettävyysongelmista selviämiseen, mutta ne myös parantavat pelien käyttökokemusta yleisellä tasolla. Lopuksi käydään läpi pohdintaa tutkimustulosten merkityksestä ja esitetään mahdollisia jatkotutkimusaiheita.fi
dc.description.abstractThis master’s thesis studies how user-driven innovations help players to cope with usability problems in video games. Additionally, the effect of user-driven innovations on the user experience is covered. The topic is important for the game industry, as several game companies have given the opportunity for the players to modify their games with modifications, that can alter the games visual appearance, mechanics and logic, as well as content. Continuing the game development further in the gaming community has become a major part of the gaming culture. Therefore, it is important for the gaming companies to understand the opportunities and threats that lie beneath this phenomenon. The thesis consists of a literature review from the existing literature on coping, usability, user experience and user-driven innovations, and an empirical study. In the empirical study, the methodology for interviewing players is presented, along with the explanation of thematic analysis used for interpreting the interview data. Themes chosen based on the interview data were performance and usability, content, and aesthetics. Each theme is a fundamental part of the gaming experience and their effect on user experience can be further amplified with user-driven innovations. The results of the research indicate that user-driven innovations are often used by the players to cope with usability issues, but also they tend to improve the overall user experience as well. Finally, the thesis concludes with a discussion on the results and their meaning and possible topics for future research are presented.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherCoping
dc.subject.otherkäytettävyys
dc.subject.otherkäytettävyysongelma
dc.subject.otherkäyttäjälähtöinen innovaatio
dc.subject.otherUDI
dc.subject.otherkäyttökokemus
dc.subject.otherUX
dc.subject.otherpelaaminen
dc.subject.othervideopeli
dc.titleCoping to play : the effect of user-driven innovations on user experience in games
dc.title.alternativeEffect of user-driven innovations on user experience in games
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704262087
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2017-04-26T07:34:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoselviytyminen
dc.subject.ysokäytettävyys
dc.subject.ysoongelmat
dc.subject.ysoinnovaatiot
dc.subject.ysokäyttäjäkokemus
dc.subject.ysokäyttäjälähtöisyys
dc.subject.ysopelaaminen
dc.subject.ysovideopelit


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot