Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorHalla, Jaakko
dc.date.accessioned2017-04-23T15:33:17Z
dc.date.available2017-04-23T15:33:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695355
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53653
dc.description.abstractHalla, J. 2017. ”JOSKUS OLI MUKAVAA; JOSKUS ÄRSYTTI” – Viidesluokkalaisten tunnekokemuksia liikuntaa sisältävillä toiminnallisilla opetustunneilla. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 59 s., (6 liitettä) Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, että miten Ollaan ihmisiksi – hankkeen tavoitteet ilmentyvät oppilaiden kirjoitelmista sekä millaisia tunnekokemuksia oppilaat tunsivat liikuntaa sisältävillä toiminnallisilla opetustunneilla. Samalla selvitettiin, että miten tuntien liikunnallisuus näyttäytyy oppilaiden kirjoitelmissa. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineistona on käytetty oppilaiden kerronnallisia ainekirjoitelmia, jonka aiheena oli ”tunteeni liikunnallisella ITU-tunnilla.” Kirjoitelman kirjoittamisen apuna käytettiin kehyskertomusta sekä teemallisia apukysymyksiä. Aine-kirjoitelman kirjoittaminen oli integroitu äidinkielen opintoihin. Aineisto koostuu 37 kirjoitelmasta ja se on kerätty keväällä 2016. Tutkimusaineisto on analysoitu teemoittelun, kvantifioinnin sekä sisällön erittelyn avulla. Aineistoa on kuvattu määrällisesti taulukoinnin avulla. Oppilaat kirjoittivat kirjoitelman tunnekokemuksistaan liikuntaa sisältävillä toiminnallisilla opetustunneilla. Tunnit liittyivät Jämsän kaupungin perusopetuspalveluiden Ollaan ihmisiksi –hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli tukea koulujen toimintakulttuurin muutosta erilaisuuden hyväksymiseen, toisten kunnioittamiseen ja kuuntelemiseen sekä kunkin oppilaan omien vahvuuksien löytämiseen. Tuntien keskiössä olivat toiminnallinen opetus sekä oppilaiden omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Tämä pro gradu tutkimus osoittaa, että tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen keskittynyt opetus edesauttaa erilaisuuden hyväksymistä, auttaa oppilaita kunnioittamaan toisia ja toimimaan ryhmässä sekä mahdollistaa omien vahvuuksien löytämistä. Tutkimus osoittaa myös, että toiminnallinen opetus herättää oppilaissa niin positiivisia, mutta myös negatiivisia tunteita. Syyt tunteiden syntymiselle ovat moninaiset. Oppilaiden näkökulmasta katsottuna liikunnallisuus opetuksessa näyttäytyy pelkästään positiivisena asiana.fi
dc.description.abstractHalla, J. 2017. ”Sometimes it was fun, sometimes it was annoying” - Emotional experiences of fifth-graders during functional lessons with physical activities. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 59 pp, 6 appendices. The aim of this research was to find out how the objectives of Ollaan ihmisiksi –project showed in the essays written by students and what kind of emotional experiences the students had during functional lessons with physical activities. The research also studied in what way the physical activities of the lessons appeared in the essays written by the students. The research was conducted as a qualitative case study and the research material consisted of narrative essays written by students whose essay topic was “My emotions during the ITU-lesson with physical activity”. A frame story and some thematic help questions were used to support the essay writing. The essay writing was integrated in Finnish lessons. The research material consists of 37 essays, which were collected during spring 2016. The research material has been analyzed by thematising, quantifying and content specification. The quantitative description of the material has been made by using charts. The students wrote an essay about their emotional experiences during functional lessons with physical activities. The lessons were a part of Ollaan ihmisiksi –project carried out by the City of Jämsä basic education services. The aim of that project was to support schools to change their ways of accepting difference, respecting and listening to others and finding the own strengths of each student. Functional teaching and developing the emotional and communication skills of the students were central to the lessons. This master’s thesis proves that teaching which concentrates on developing emotional and communication skills helps accepting difference, helps the students to respect others and to work in groups and makes it possible for them to find their own strengths. The thesis also shows that functional teaching arouses both positive and negative feelings in students. The reasons for these feelings are manifold. From the students’ point of view physical activities in teaching prove to be solely a positive matter.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (65 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherTunne
dc.subject.othertunnekokemus
dc.subject.othertunnetaidot
dc.subject.othertoiminnallinen opetus
dc.subject.otherliikunnallisuus
dc.subject.otherlaadullinen tutkimus
dc.title"Joskus oli mukavaa, joskus ärsytti" : viidesluokkalaisten tunnekokemuksia liikuntaa sisältävillä toiminnallisilla opetustunneilla
dc.title.alternativeViidesluokkalaisten tunnekokemuksia liikuntaa sisältävillä toiminnallisilla opetustunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704232044
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-04-23T15:33:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysotoiminnalliset menetelmät
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record