Show simple item record

dc.contributor.advisorKumpulainen, Kaisu
dc.contributor.authorHartikainen, Anniina
dc.date.accessioned2017-04-20T07:56:10Z
dc.date.available2017-04-20T07:56:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695395
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53635
dc.description.abstractTutkin tässä työssä suomalaisten ylioppilaskuntien kulttuuritoimintaa, ja hahmotan, millai-sia ylioppilaskuntien kulttuuritoiminnan toimintamallit ovat. Ylioppilaskunnissa järjeste-tään kulttuuritoimintaa hyvin laajalla skaalalla. Perinteisten opiskelijatapahtumien lisäksi ylioppilaskuntien kulttuuritoiminta pitää sisällään mm. kursseja, koulutuksia, kulttuurimat-koja, elokuvakerhotoimintaa ja kulttuuriedunvalvontaa. Tutkimukseni tehtävänä on selvittää, millaisia toimintamalleja ylioppilaskuntien kulttuuri-toimintaan liittyy ja miten ne ovat rakentuneet. Käytän tutkimukseni viitekehyksenä kult-tuurin ja kulttuuritoiminnan käsitteitä sekä kolmannen sektorin tematiikkaa. Tutkimuksen aineiston muodostavat ylioppilaskuntatoimijoilta keräämäni kyselyaineisto sekä ylioppilaskuntien toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat vuosilta 2009–2013. Tutkimuksen aineistoon kuuluvat lisäksi myös ylioppilaskuntien muut kulttuuriasioihin liittyvät asiakirjat, mikäli sellaisia ylioppilaskunnilla on. Tutkimuksen analyysimenetelmä-nä on käytetty sisällönanalyysiä, ja tutkin aineistoa sekä määrällisesti että laadullisesti. Aineiston pohjalta nousee esiin, että ylioppilaskuntien kulttuuritoimintaa tehdään pääsään-töisesti yliopistoyhteisöissä ja toiminnan pääkohderyhmänä ovat yliopisto-opiskelijat. Ai-neiston analyysi osoittaa, että ylioppilaskunnissa on keskenään sekä erityyppisiä että sa-mantyyppisiä tapoja järjestää kulttuuritoimintaa. Tutkimustuloksenani esitän ylioppilaskuntien kulttuuritoiminnan toimintamallityypeiksi vahvan mallin, keskitason mallin, heikon mallin, top-down-mallin ja bottom-up-mallin. Ylioppilaskuntien kulttuuritoiminnan toimintamallityypit ovat ideaalitason luokkia, ja yli-oppilaskuntien kulttuuritoiminta voi olla sekoitusta useamman luokan piirteistä. Tutkimuk-sen tulokset osoittavat, että ylioppilaskuntien kulttuuritoiminnan tärkeimpinä motiiveina pidetään opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämistä, ylioppilaskunnan tunnettuuden paranta-mista, ylioppilaskunnan traditioiden säilyttämistä ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisää-mistä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherylioppilaskunta
dc.subject.otherkulttuuri
dc.subject.otherkulttuuritoiminta
dc.subject.otherkolmas sektori
dc.subject.otheruusi kolmas sektori
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.titleKulttuuritoiminta ylioppilaskunnissa : millaisia ovat suomalaisten ylioppilaskuntien kulttuuritoiminnan toimintamallit?
dc.title.alternativeMillaisia ovat suomalaisten ylioppilaskuntien kulttuuritoiminnan toimintamallit?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704202026
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2017-04-20T07:56:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoylioppilaskunnat
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysokulttuuritoiminta
dc.subject.ysokolmas sektori


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record