Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorViljanmaa, Ville
dc.date.accessioned2017-04-12T11:51:32Z
dc.date.available2017-04-12T11:51:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1694780
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53589
dc.description.abstractYksityiset pääomasijoittajat ja pääomasijoitusyhtiöt tekevät riskisijoituksia alkuvaiheen yrityksiin. Pääomasijoittamiseen liittyy aina yrityksen arvonmääritys. Alkuvaiheen yritysten arvonmäärittä-minen on kuitenkin huomattavasti vaikeampaa kuin vakiintunutta liiketoimintaa harjoittavien yritysten. Arvonmäärityksen lisäksi pääomasijoittaminen alkuvaiheen yrityksiin poikkeaa melko paljon pääomasijoittamisesta vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää pääomasijoittajien tavat toteuttaa arvon-määritys alkuvaiheen yrityksille sekä määrittää pääomasijoittajien sijoituskriteerit ja sijoituspro-sessiin vaikuttavat tekijät. Tutkimuksessa selvitettyjä asioita on tarkoitus käyttää hyväksi toimek-siantajan Suomen Yrityskehitys Oy:n palveluiden kehittämisessä. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään yritysten arvonmäärittämistä, alkuvaiheen yrityksen eri arvonmääritystapoja, pääomasijoitusprosessia sekä lyhyesti yleisimpiä rahoitusinstrumentteja pääomasijoittamisessa. Tutkimusaineisto kerättiin kuudella teemahaastattelulla. Haastateltavat valittiin niin, että he ovat tehneet itse sijoituksia alkuvaiheen yrityksiin sekä osalla heistä on ko-kemusta myös pääomasijoitusyhtiöiden sijoitustoiminnasta. Tutkimuksen tulosten perusteella voitiin havaita, että sijoittajat eivät välttämättä käytä numeerisia menetelmiä alkuvaiheen yrityksen arvonmäärittämiseen. Vaikka sijoittajat eivät tekisikään arvon-määritystä numeerisesti, saattaa sijoittaja päättää sijoituskeskustelut hyvin varhaisessa vaiheessa, mikäli hän kokee yrityksen itse määrittämän arvon liian korkeaksi. Sijoituspäätökseen suurin yk-sittäinen vaikuttava tekijä koettiin olevan kohdeyrityksen tiimi ja sen ominaisuudet.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (69 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherArvonmääritys
dc.subject.otherpääomasijoittaminen
dc.subject.otherbisnesenkeli
dc.subject.otheralkuvaiheen yritys
dc.titlePääomasijoittaminen ja arvonmäärittäminen : alkuvaiheen yritykset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704121979
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.date.updated2017-04-12T11:51:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoarvonmääritys
dc.subject.ysopääomasijoittaminen
dc.subject.ysopääomasijoittajat
dc.subject.ysoyritykset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record