Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorMaaranen, Heidi
dc.date.accessioned2017-04-11T11:52:19Z
dc.date.available2017-04-11T11:52:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1694596
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53567
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat alakouluikäisten oppilaiden käsitykset hyvinvointiosaamisesta ja ¬-oppimisesta ja millainen on heidän terveysosaamisensa taso yleisesti sekä eritellen liikuntaan ja lepoon, ravitsemukseen ja minäkuvaan liittyen. Terveysosaamisen mittaamiseen kehitettiin alakoulun opetussuunnitelman Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot ¬-osaamisalueen tavoitteisiin nojautuva mittaristo, jolla mitattiin laadullisesti oppilaiden terveysosaamisen tasoa subjektiivisen hyvinvoinnin näkökulmasta käsin. Tutkimusaineisto kerättiin kahdelta keski-suomalaisen alakoulun viidenneltä luokalta (n = 46). Aineisto koostui neljässä erillisessä osiossa tehdyistä terveysosaamista koskevista kirjallisista tehtävistä. Osiot olivat Hyvinvointiosaaminen, Minä itse, Minä ja ravinto ja Liikun ja lepään. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin teemoittelemalla ja jakamalla oppilaat Bloomin tavoitetaksonomian kategorioihin nojaten osaamisen tasoa kuvaaviin ryhmiin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että oppilaiden käsitykset hyvinvointiosaamisesta ja ¬¬-oppimisesta keskittyvät liikunta-ravitsemus-lepo ¬-kolmijaon ympärille subjektiivisen näkökulman jäädessä taka-alalle. Valtaosa oppilaista sijoittuu terveysosaamisen osa-alueilla teoreettisen tiedon muistamisen tai tiedon sisällöllisen ymmärtämisen tasolle, mutta tietoa ei juuri osata soveltaa omakohtaisesti. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, etteivät nykyiset, yläkoululaisten ja sitä vanhempien oppilaiden terveysosaamisen mittaamiseen kehitetyt menetelmät sovellu sellaisenaan alakoulun terveysosaamisen mittaamiseen. Opetussuunnitelman korostaessa hyvinvointiin liittyviä taitoja tietojen muistamisen sijaan, tarvitaan laadullisia tiedon ymmärtämisen ja soveltamisen taitoja mittaavia menetelmiä kvantitatiivisten teoreettista tietämystä mittaavien menetelmien rinnalle. Lisäksi tiedeyhteisöjen keskuudessa tulee päästä yhteisymmärrykseen hyvinvointi- ja terveysosaamisen käsitteiden määrittelyn eroista ja siitä, mitä terveysosaaminen tarkoittaa alakoulun ja uuden opetussuunnitelman kontekstissa ja kuinka sitä tulisi mitata.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (114 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhyvinvointi
dc.subject.otherhyvinvointiosaaminen
dc.subject.otherterveysosaaminen
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.titleTiedetään, mutta taidetaanko? : viidesluokkalaisten oppilaiden terveysosaaminen ja käsitykset hyvinvointiosaamisesta
dc.title.alternativeViidesluokkalaisten oppilaiden terveysosaaminen ja käsitykset hyvinvointiosaamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704111962
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-04-11T11:52:20Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoterveystieto
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysoterveysosaaminen
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record