Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi leena
dc.contributor.authorTakala, Esa
dc.date.accessioned2017-04-08T13:31:48Z
dc.date.available2017-04-08T13:31:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1694467
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53536
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Esa Takala 2017. Koulumenestyksen ja sukupuolen yhteys opiskelumotivaatioon kuudennen luokan oppilailla. Kvantitatiivinen tutkimus peruskoulun kuudennen luokan oppilaiden koulumenestykseen liittyvistä motivaatiopiirteistä. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kasvatus tieteen Pro gradu- tutkielma. 63 s. ja 4 liitettä. Syksyllä 2016 käyttöönotettavan uudistuneen opetussuunnitelman yhtenä laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on ajattelun ja oppimisen taitojen kehittäminen. Tavoitteena on löytää uusia työskentelytapoja, joilla parannetaan oppilaiden kouluviihtyvyyttä, opiskelumotivaatiota ja oppimisilmapiiriä. Tavoitteellista oppimista pidetään taitona, jonka voi oppia. Kehittyäkseen se vaatii tuekseen opiskelumotivaatiota. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millainen yhteys eri motivaatiopiirteillä ja sukupuolella on koulumenestykseen.Tutkimukseen osallistui 203 kuudennen luokan oppilasta neljän kunnan alueelta eri puolilta Etelä-Pohjanmaata. Aineisto kerättiin nimettöminä kyselylomakkeen avulla kvantitatiivista tutkimustapaa noudattaen keväällä 2016. Tutkimuksessa hyödynnettiin Paul Pintrichin (1991) tutkijaryhmän kehittelemään Motivated Strategies for learning - kyselylomaketta (MSLQ). Tutkimuskysymykset suuntautuivat kolmeen Pintrichin motivaatiomittarin osa-alueeseen: arvokomponentteihin, odotuskomponentteihin sekä koehermostuneisuuteen. Tutkimuksen yhteydessä motivaatiomittarin validiteettia ja reliabiliteettia tarkastellessa kävi ilmi, ettei Paul Pintrichin (1991) kyselylomakemittaria (MSLQ) voitu käyttää suoraan 6.- luokan oppilaiden motivaation mittaamiseen. Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen (MSLQ) 31:stä kysymyksestä vain 16 kelpuutettiin tutkimustuloksien kuvaamiseen. Motivaatiomittari (MSLQ) kesti kuitenkin kohtuullisesti sille asetetut validiteettiin ja reliabiliteettiin liittyvät vaatimukset. Pisa-tutkimuksien mukaan poikien osaamisen tasossa on tapahtunut viime vuosina selvää laskua. Tutkimukseen kerättyjen lukuaineiden keskiarvojen perusteella voisi hiukan toiveekkaasti olettaa, että poikien osaamisen tason lasku hiukan loivenisi tulevaisuudessa. Tutkimustulokset tukivat oletusta, että arvo - ja odotuskomponentit sekä koeahdistuneisuus ovat yhteydessä opiskelumotivaatioon ja siten myös koulumenestykseen. Avainsanat: opiskelumotivaatio, motivaatiomittari, koulumenestyjäfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (71 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherOpiskelumotivaatio
dc.subject.othermotivaatiomittari
dc.subject.otherkoulumenestyjä
dc.titleKoulumenestyksen ja sukupuolen yhteys opiskelumotivaatioon kuudennen luokan oppilailla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704081936
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-04-08T13:31:49Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopiskelumotivaatio
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysosukupuoli
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record