Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorAsikainen, Mikko
dc.date.accessioned2017-04-03T16:14:54Z
dc.date.available2017-04-03T16:14:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53461
dc.description.abstractAdaptiivista testausta pidetään yleisesti toimivana ja tehokkaana menetelmänä yksilön halutun piirteen mittaamista varten. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella minkälaisia etuja ja haittoja adaptiivisen testaus tuo mukanaan. Tässä tutkimuksessa on keskitytty pääosin kaksijakoiseen oikein-väärin-muuttujien mallinnukseen osiovaste-teoriaan käyttäen. Osiovaste-teoria on tilastollinen funktio, jossa yksilöiden ja osioiden latentteja piirteitä käytetään vastauksien ennustavina muuttujina. Tuloksena voi todeta, että adaptiivinen testaus tarjoaa monia hyötyjä, kuten lyhemmät testit, tarkentuneen mittauksen sekä mahdollisuuden vertailla eri osioihin vastanneita vastaajia keskenään. Lyhentyneet testit ja tarkemmin valitut osiot motivoivat vastaajia paremmin, sillä tekijälle ei tule liian helppoja tai liian vaikeita osioita. Monista eduista huolimatta adaptiivisessa testaamisessa on myös haittapuolensa, jotka tulevat pääasiassa osiovaste-teorian tavasta mallintaa vastaajia ja osioita. Tulosten esit-täminen ei ole niin yksiselitteistä kuin klassisessa testauksessa. Adaptiivisen testin rakentaminen ja ylläpito on haastavampaa ja työläämpää. Testiä varten tarvitaan suuri määrä hyvin toimivia osioita, ja adaptiivisen testin yksi suurista haasteista onkin laadukkaan ja kalibroidun osiopankin rakentaminen.fi
dc.description.abstractComputerized adaptive testing is recognized as an efficient and functional method for measuring latent traits. The purpose of this study us to examine the advantages and disadvantages in computerized adaptive testing. The focus in this study is mainly on exploring dummy variable modelling using Item Re-sponse theory (IRT). IRT is a mathematical function where latent traits are used to predict the responses of individuals or items. The results of this study indi-cate that adaptive testing has many advantages such as shorter tests, more ac-curate measurement and the ability to compare the respondents test results even if they have responded to different items. Shorter tests and items that are selected more carefully, motivate the respondents better because items are not too difficult or too easy. Despite of many advantages, adaptive testing also has disadvantages, which are mainly caused by IRT modelling. When using IRT, presenting results can be complex and the implementation and maintenance is more challenging than with traditional, linear testing. To build an adaptive test a greater amount of valid items is required. Thus, one of the main challenges when using computerized adaptive testing is to build a reliable and properly calibrated item bank.en
dc.format.extent29
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheradaptiivinen testaus
dc.subject.otherosiovaste-teoria
dc.subject.otherklassinen testaus
dc.subject.otherklassinen testiteoria
dc.subject.otherirt
dc.titleTietokonepohjainen adaptiivinen testaus - edut ja haitat
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704031875
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-04-03T16:14:55Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record