Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.authorKouri, Suvi
dc.date.accessioned2017-04-03T12:25:41Z
dc.date.available2017-04-03T12:25:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1693735
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53458
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan naispuolisten upseerien uravalintaa, sopeutumista työyhteisöön sekä heidän tasapainotteluaan oman naiseutensa ja naisellisuutensa sekä sotilaan perinteisen maskuliinisuuden kanssa. Sotilasuran valitseminen on edelleen poikkeuksellista naisille. Vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen on ollut naisille mahdollista vuodesta 1995 alkaen, mutta edelleen upseeristosta vain noin 2 % on naisia. Tutkimuksen aihe linkittyy laajemmin työelämään ja tasa-arvoon sekä yhteiskunnassa käytyyn keskusteluun asepalveluksen uudistamisesta nykyistä muotoa tasa-arvoisemmaksi. Monet sotilasyhteisön sukupuoleen liittyvät ilmiöt esiintyvät myös muilla miesvaltaisilla aloilla. Ainokaisasemassa oleva nainen joutuu usein häivyttämään sukupuoltaan ja hakemaan paikkaansa maskuliinisten positioiden kautta. Sotilaan ammatti on niin historiallisesti kuin globaalisti ollut miesten hallussa ja sotilaan kulttuurinen sukupuoli on edelleen mies. Tutkimusaineisto koostuu teemahaastatteluista ja se on kerätty haastattelemalla yhdeksää Suomen Puolustusvoimissa palvelevaa naispuolista upseeria. Haastatteluissa on käsitelty varusmiespalvelusaikaa, opiskelua kadettikoulussa sekä työyhteisöön sopeutumista valmistumisen jälkeen. Analyysimenetelmänä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Aiemmat tutkimukset naispuolisista sotilaista on lähestulkoon poikkeuksetta ulkomailla tehtyjä. Suomessa tutkimus on ollut vähäistä ja koskenut lähinnä naispuolisia varusmiehiä. Tutkimukset kuitenkin taustoittavat hyvin aiheen käsittelyä ja ovat jossain määrin sovellettavissa myös Suomen Puolustusvoimien kontekstiin. Analyysia syventämään olen hyödyntänyt lisäksi Judith Butlerin teoriaa sukupuolen performatiivisuudesta sekä Erving Goffmanin kehysanalyysia ja tutkielmaa totaalisista laitoksista. Tutkimukseni johtopäätöksiä ovat, että naispuolisten upseerien uravalintaa ovat ohjanneet eniten lapsuudenkodin ja erityisesti isän myönteinen suhtautuminen maanpuolustukseen. Hyvät kokemukset varusmiespalveluksesta ja sopimussotilaana toimimisesta ovat vahvistaneet ajatusta sotilasurasta. Naisten kertomuksissa kadettikouluaika näyttäytyy vaikeimpana aikana sotilaan uralla sukupuolesta johtuvan syrjinnän vuoksi. Kadettien keskinäinen kilpailuasetelma on lisännyt syrjintää. Naiset ovat joutuneet todistamaan ammattitaitoaan miehiä enemmän ansaitakseen paikkansa työyhteisössä. Sotilaina toimiessaan naiset häivyttävät sukupuoltaan ja naisellisiksi miellettyjä piirteitä. Iän ja tietyn aseman saavuttamisen ja aikuisen identiteetin rakentumisen myötä myös naiselliset piirteet on koettu sallitummiksi ja ne on otettu osaksi myös ammatillista identiteettiä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (114 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othernaissotilaat
dc.subject.otherpuolustusvoimat
dc.subject.otherarmeija
dc.subject.othersotilasyhteisö
dc.subject.otherupseerit
dc.subject.othersukupuoli
dc.titleMiten minusta tuli (nais)sotilas : naispuolisten upseerien narratiiveja uravalinnasta ja oman paikan löytämisestä sotilasyhteisössä
dc.title.alternativeNaispuolisten upseerien narratiiveja uravalinnasta ja oman paikan löytämisestä sotilasyhteisössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704031871
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2017-04-03T12:25:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysosotilaat
dc.subject.ysopuolustusvoimat
dc.subject.ysoarmeijat
dc.subject.ysoyhteisöt
dc.subject.ysoupseerit
dc.subject.ysosukupuoli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record