Show simple item record

dc.contributor.advisorTervo, Hannu.
dc.contributor.authorSalo, Tommi
dc.date.accessioned2017-04-02T13:00:21Z
dc.date.available2017-04-02T13:00:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1693549
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53443
dc.description.abstractViimeisten vuosien aikana asuminen sekä työpaikat ovat keskittyneet yhä enemmän kasvukeskuksiin. Tutkielman tarkoitus on tuoda esiin kaupungistumisen näkökulma havainnoitaessa asuntojen hintojen kehittymistä. Poliittista päätöksentekoa varten on tärkeää ymmärtää asuntojen hintadynamiikkaa. Tutkimuksen alkupuolella tarkastellaan yleisesti Suomen kaupungistumista ja asuntomarkkinoita. Empiirisessä osiossa kaupungistumisen vaikutuksia asuntojen hintojen kehittymiseen analysoitiin kaikkien kerrostaloasuntojen sekä yksiöiden osalta. Vuosittainen aineisto sisälsi 23 kaupunkia ja tutkittava ajanjakso oli vuodet 1995–2014. Kaupunkien väkilukua käytettiin kaupungistumista kuvaavana muuttujana. Lisäksi analyysissä käytettyjä muuttujia olivat korkotaso, käytettävissä olevat tulot, työttömyysaste sekä kuluttajahintaindeksi. Tutkimusmenetelmäksi valittiin kiinteiden vaikutusten malli, jota on käytetty runsaasti kansainvälisissä asuntomarkkinoita koskevissa tutkimuksissa. Suomen asuntomarkkinoita koskevissa tutkimuksissa metodia on käytetty aikaisemmin melko vähän. Empiirisen osion lähtökohtana on hyvin yksinkertainen mallispesifikaatio, jossa selitetään asuntojen hintoja paikkakunnan väkiluvun avulla. Tämän jälkeen kontrollimuuttujia lisättiin mallispesifikaatioon asteittain. Jokaisessa estimoidussa mallissa väkiluvun kerroinestimaatit olivat merkitseviä. Lisäksi väkiluku vaikutti enemmän yksiöiden kuin kaikkien ker-rostaloasuntojen hintoihin. Tutkimusongelmaa parhaiten selittävien mallien kohdalla väkiluvun kerroinestimaatit olivat arvojen (0,35) ja (0,64) välillä. Estimoitujen mallien mukaan yhden prosentin väestönkasvusta kaupungissa seuraa noin 0,35-0,64 prosentin nousu asuntojen hinnoissa. Tulosten mukaan asuntojen hintoihin vaikuttivat myös muut makromuuttujat. Erityisesti käytettävissä olevilla tuloilla oli suuri positiivinen vaikutus asuntojen hintoihin. Tulosten perusteella voidaan havaita, että kaupungistuminen vaikuttaa positiivisesti asuntojen hintojen kehittymiseen Suomessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKaupungistuminen
dc.subject.otherasuntomarkkinat
dc.subject.otherkerrostaloasunnot
dc.subject.otherhinnat
dc.titleKaupungistumisen vaikutukset asuntojen hintakehitykseen Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704021857
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKansantaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.date.updated2017-04-02T13:00:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysokaupungistuminen
dc.subject.ysoasuntomarkkinat
dc.subject.ysokerrostalot
dc.subject.ysoasunnot
dc.subject.ysohinnat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record