Show simple item record

dc.contributor.advisorPerälä, Piia
dc.contributor.advisorTaipalus, Toni
dc.contributor.authorSuhonen, Tatu
dc.date.accessioned2017-03-28T18:53:38Z
dc.date.available2017-03-28T18:53:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53393
dc.description.abstractTerrorismi on teknologian kehittyessä siirtynyt kyberavaruuteen ja muuntau-tunut kyberterrorismiksi. Terrorismin uhka ei enää ole vain fyysinen, sillä ky-beravaruus mahdollistaa tietoverkkojen monipuolisen käytön terroristisiin tarpeisiin. Kyberterrorismin uhka on synnyttänyt tarpeen luoda uudenlaisia torjuntakeinoja. Yksi kyberterrorismin torjuntaan käytetyistä menetelmistä on tiedonlouhinta, jonka avulla pystytään tehokkaasti löytämään ennestään tun-tematonta tietoa suurista datamäärästä. Tässä tutkielmassa tutkitaan kyberter-rorismia ilmiönä sekä tiedonlouhinnan menetelmiä ja sovelluksia kyberterro-rismin torjuntaan. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka pohjautuu alan tie-teelliseen tutkimukseen, sekä niitä tukeviin julkaisuihin. Tutkielman tulokse-na voidaan todeta, että tiedonlouhinnan avulla voidaan pyrkiä estämään ky-berterroristien iskuja sekä etsimään kyberterroristeja ja heidän toimintaansa verkosta. Tiedonlouhintaa voidaan hyödyntää kriittisen infrastruktuurin suo-jaamiseen tarkoitetuissa tunkeutumisen havainnointijärjestelmissä järjestel-mien havainnointikyvyn parantamiseen. Verkossa tiedonlouhintaa voidaan hyödyntää kyberterroristien ja kyberterrorismiin viittaavan materiaalin etsi-miseen. Tiedonlouhinta on kuitenkin ensisijaisesti vain päätöksentekoa edis-tävä työkalu, joka ei estä kyberiskuja tapahtumasta. Tiedonlouhinnalla voi-daan silti saavuttaa ennaltaehkäisevä vaikutus ja vähentää kyberterrorismin riskejä. Datamäärien kasvaessa datan automaattisen käsittelyn ja analysoinnin merkitys korostuu, joten tiedonlouhinnalle löytyy tulevaisuudessa vielä enemmän käyttöä.fi
dc.description.abstractDue to technological advancements terrorism has moved to cyberspace and it has transformed into cyberterrorism. The threat of terrorism is no longer pure-ly physical because cyberspace allows versatile use of networks for terrorist use. The threat has generated the need for new kinds of methods to fight against cyberterrorism. One of the used methods is data mining which allows the discovery of new knowledge from large datasets. The goal of this thesis is to examine cyberterrorism as a phenomenon and to discover the different methods and applications where data mining could be used against cyberter-rorism. This thesis is a literature review and it is based on the scientific re-search and other supporting publications. The result of this thesis is that data mining is used to prevent cyberterrorist attacks and to find cyberterrorists and their activities on the web. Data mining can be used to enhance the detection capabilities of intrusion detection systems that are used to protect the nation’s critical infrastructure. On the web data mining can be used to find cyberterror-ists and cyberterrorist related content. However, data mining is primarily a tool for decision making and it does not prevent cyberterrorism from happen-ing. Still it can reduce the risk of cyberterrorism acts and can give valuable information to prevent cyberterrorism. As the amount of data keeps on grow-ing the automatic processing and analyzing of data will be more significant and therefore data mining will have lots of use in the future.en
dc.format.extent35
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkyber
dc.subject.otherterrorismi
dc.subject.otherkyberpuolustus
dc.subject.othertiedonlouhinta
dc.titleTiedonlouhinta kyberterrorismin torjuntakeinona
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703281785
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-03-28T18:53:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record