Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja
dc.contributor.authorYlämäki, Annika
dc.date.accessioned2017-03-24T14:24:41Z
dc.date.available2017-03-24T14:24:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1690428
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53365
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen merkitys äidinkielellä ja muilla arjessa käytetyillä kielillä on maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden kielikäsityksiä ja puheesta heijastuvia kieli-identiteettejä sekä sitä, millaisessa asemassa käytetyt kielet ilmenivät oppilaiden puheessa ja millaista hyötyä he kokivat saavansa oman äidinkielen opetuksesta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 10 oppilasta arabian ja venäjän kielten opetusryhmistä. Aineisto kerättiin teetättämällä oppilaille kaksi kielten käyttöön ja merkityksiin liittyvää piirrostehtävää ja haastattelemalla heitä piirrosten pohjalta. Tutkimuksen perusteella maahanmuuttajataustaisten oppilaiden arki on monikielistä, ja äidinkielet ovat oppilaille kaikista tärkeimpiä kieliä. Venäjää ja arabiaa käytettiin pääosin kotona ja sukulaisten kanssa kommunikoidessa, mutta myös ystävien kanssa. Suomen kieli koettiin tärkeäksi Suomessa asumisen, koulunkäynnin ja ihmisten kanssa kommunikoinnin vuoksi. Mediaa käytettäessä pääasiallisena kielenä oli englanti. Arabiankielisten tekstien lukeminen oli vähäisempää kuin muun kielisten tekstien lukeminen. Oppilaiden kielikäsityksissä äidinkielen määritelmät linkittyivät tieteellisiin määritelmiin. Äidinkieli käsitettiin esimerkiksi perheessä käytetyksi kieleksi, koti- tai syntymaan kieleksi tai ensimmäisenä opituksi kieleksi. Käsitykset omasta kielitaidosta olivat ristiriitaisia, mutta oman äidinkielen osaaminen käsitettiin parhaimmaksi. Kielen oppiminen yhdistettiin erityisesti koulukontekstiin. Englannin kieli nähtiin lingua francana, jonka osaamisesta on hyötyä tulevaisuu-dessa. Oman äidinkielen opetuksen oppilaat kokivat pääosin hyödylliseksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheräidinkieli
dc.subject.othermaahanmuuttajataustainen oppilas
dc.subject.othermonikielisyys
dc.subject.otherkieli-identiteetti
dc.subject.otheroman äidinkielen opetus
dc.subject.otherkielikäsitys
dc.titleArjen monet kielet : kielten merkitys maahanmuuttajataustaisille oppilaille
dc.title.alternativekielten merkitys maahanmuuttajataustaisille oppilaille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703241752
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-03-24T14:24:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoäidinkieli
dc.subject.ysomaahanmuuttajatausta
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysokielellinen identiteetti
dc.subject.ysoopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record