Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.advisorViholainen, Helena
dc.contributor.authorPulliainen, Antero
dc.date.accessioned2017-03-17T11:15:13Z
dc.date.available2017-03-17T11:15:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1685411
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53307
dc.description.abstractTässä Pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin alakouluikäisten 1) minäpystyvyyden yhteyttä 2) vahvuuteen ihmissuhteissa ja 3) vahvuuteen tunne-elämän hallinnassa. Tutkittavat olivat 3. ja 4. luokkalaisia. Lisäksi tarkasteltiin sukupuolen ja luokka-asteen yhteyttä kyseisiin muuttujiin. Tutkimusaineisto oli osa Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki instituutin yhteistä minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventio -hanketta, johon osallistui 1344 2. - 5. -luokkalaista Keski- ja Itä-Suomen kouluista vuosina 2013 - 2015. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla. Tutkimustulokset osoittivat, että minäpystyvyydellä oli positiivinen yhteys sekä vahvuuteen ihmissuhteissa että tunne-elämässä. Sukupuolen yhteyttä tarkasteltaessa tytöt kokivat itsensä vahvemmiksi sekä ihmissuhteita että tunne-elämän hallinnan vahvuutta mitattaessa. Minäpystyvyydessä merkitseviä eroja ei havaittu. Luokka-asteella eroa oli ainoastaan minäpystyvyyttä mitattaessa, jossa 3. luokkalaiset arvioivat itsensä pystyvämmiksi kuin 4. luokkalaiset. Tulokset antavat viitteitä siitä, että pojat kokevat itsensä tunne-elämän hallinnan ja ihmissuhteiden vahvuuksien osalta heikommiksi. Tämän vuoksi olisikin tärkeä keskittyä jo alakouluikäisistä alkaen poikien käyttäytymisen ja tunteiden hallinnan taitojen vahvistamiseen. Minäpystyvyyden arvioiden lasku osoittaa taas sen, että oppilaiden motivointiin, kannustamiseen ja tukemiseen tulisi panostaa entistä enemmän.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (36 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.titleAlakouluikäisten käyttäytymisen ja tunteiden hallinnan yhteys minäpystyvyyteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703171689
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2017-03-17T11:15:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record