Show simple item record

dc.contributor.advisorPiirainen-Marsh, Arja
dc.contributor.authorKoivuniemi, Milla
dc.date.accessioned2017-02-10T22:33:40Z
dc.date.available2017-02-10T22:33:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1672641
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53011
dc.description.abstractTutkielman tavoite oli selvittää teknisen tekstin kääntämisessä esiintyviä käännösongelmia ja prosessin yleistä luonnetta. Aineistona käytettiin lehtitalojen käyttöön tarkoitetun jakeluohjelmiston suomenkielistä käyttöopasta, siitä itse tehtyjä käännöksiä englanniksi, sekä kääntämisen ohella kirjoitettua käännöspäiväkirjaa. Käännökset tehtiin osana kääntäjäharjoittelua ja ne tulivat kaupalliseen käyttöön. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Mitä käännösongelmia prosessin aikana ilmeni? 2) Miten hyödyllisiä käytetyt käännöstyökalut olivat? 3) Miten tekstityypin ominaisuudet ilmenivät alkuperäisessä tekstissä ja kuinka hyvin ne onnistuttiin siirtämään käännöksiin? Tutkielma on tapaustutkimus ja luonteeltaan pääosin laadullinen. Käännösongelmien tutkimiseen käytettiin Nordin (2001) käännösongelmien kategorisointia pragmaattisiin, kulttuurisiin, kielellisiin ja tekstikohtaisiin ongelmiin. Nordin kategoriat pohjaavat yleisemmin teoreettiselta taustaltaan skoposteoriaan ja funktionalistinen lähestymistapaa kääntämiseen, jotka muodostavat myös tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Näiden suuntausten perusperiaatteena on, että tärkein lähtökohta tekstin kääntämisessä on tekstin funktio eli se, mihin tarkoitukseen se käännetään. Prosessissa ilmenneiden käännösongelmien syitä ja ratkaisukeinoja analysoitiin. Tekstityypin ominaisuuksia tutkittiin sekä funktion että teknisten tekstien ominaispiirteiden kannalta, kiinnittäen erityisesti huomiota selkeyteen, ymmärrettävyyteen, tiiviyteen ja johdonmukaisuuteen. Tutkimuksessa havaittiin, että kyseisessä käännöstehtävässä erityisesti kielellisiä käännösongelmia kohdattiin paljon ja ne olivat paikoin vaikeita ratkaista. Myös pragmaattisia ongelmia ilmeni paljon. Sen sijaan tekstikohtaisia ongelmia oli melko vähän ja kulttuurisia ongelmia ei ilmennyt lainkaan. Myös subjektiivisia käännösvaikeuksia ilmeni huomattava määrä, varsinkin liittyen kääntäjän erityissanasto-osaamiseen. Muut ongelmat liittyivät eniten alkuperäisen tekstin ongelmakohtiin. Joitain poikkeuksia lukuun ottamatta alkuperäinen teksti ilmensi tekstityypin ominaisuuksia hyvin ja myös käännöksen koettiin onnistuvan ilmentämään tekstityypin ominaisuuksia. Käytetyistä käännöstyökaluista varsinkin käännösmuisti koettiin hyödylliseksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (111 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkääntäminen
dc.subject.othertekninen kääntäminen
dc.subject.otherkäännösongelmat
dc.subject.othererikoiskielet
dc.subject.othertranslation
dc.subject.othertechnical translation
dc.subject.othertranslation problems
dc.subject.otherlanguages for specific purposes
dc.titleTranslating software instructions : a case study on the translation process of instructions for a subscription software, with special attention to translation problems
dc.title.alternativeCase study on the translation process of instructions for a subscription software, with special attention to translation problems
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201702111413
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2017-02-10T22:33:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokääntäminen
dc.subject.ysoongelmat
dc.subject.ysoerikoiskielet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record