Show simple item record

dc.contributor.authorKääriäinen, Hannamari
dc.date.accessioned2017-02-01T10:13:57Z
dc.date.available2017-02-01T10:13:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1810353
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52931
dc.description.abstractNivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jota esiintyy usein polvinivelessä. Polven mediaalinen nivelrikko aiheuttaa kipua, liikkumattomuutta, työkyvyttömyyttä, heikentynyttä elämänlaatua sekä negatiivisia muutoksia kävelyn kineettisiin ja kinemaattisiin parametreihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka kävelyn parametrit muuttuvat eri terapiavälineillä mitattuna. Lisäksi oli tarkoitus selvittää, kuinka eri terapiavälineet vaikuttavat staattiseen tasapainoon. Tutkielma on tehty yhteistyössä Keski-Suomen keskussairaalan Fysiatrian poliklinikan kanssa. Tutkimus toimi pilottitutkimuksena tulevalle pitkittäistutkimukselle, jossa tutkitaan biomekaanisten jalkineiden ja Unloader One – polvituen vaikutusta kipuun ja toimintakykyyn polven nivelrikkopotilailla. Tutkimusinterventio toteutettiin syksyllä 2015 Keski-Suomen keskussairaalan Fysiatrian poliklinikalla. Tässä pilottitutkimuksessa tarkasteltiin terveitä 21–50-vuotiaita, normaalipainoisia naisia, joilla ei ollut WOMAC-lomakkeen perusteella polvikipuja. Tutkittavat suorittivat kävelyn ja staattisen tasapainon testit ilman terapiavälineitä, biomekaanisilla jalkineilla sekä Unloader One -polvituella. Kävelyä mitattiin GAITRite - kävelyalustalla ja staattista tasapainoa Good Balance –tasapainolevyllä. Aineisto analysoitiin IBM SPSS –ohjelman 22.0 version Friedmanin testillä. Tilastollisten testien perusteella huomattiin, että biomekaaniset jalkineet vaikuttivat tilastollisesti merkitsevästi kävelynopeuden hidastumiseen, askelpituuden lyhenemiseen vasemmassa alaraajassa sekä tukivaiheen pidentymiseen molemmissa alaraajoissa verrattuna kävelyyn polvituen kanssa tai ilman terapiavälineitä. Unloader One -polvituki vaikutti puolestaan askelleveyden kasvuun tilastollisesti merkitsevästi. Biomekaaniset jalkineet vaikuttivat tilastollisesti merkitsevästi myös staattisen tasapainon vauhtimomenttiin sekä silmät auki, että silmät kiinni mitattuna verrattuna polvituen kanssa tehtyyn mittaukseen tai ilman terapiavälineitä tehtyyn staattisen tasapainon mittaukseen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tulosten perusteella terapiavälineistä varsinkin biomekaanisilla jalkineilla voitiin muokata kävelyä. Lisäksi biomekaanisilla jalkineilla vaikutettiin huojunnan määrän kasvamiseen staattista tasapainoa mitattaessa.fi
dc.description.abstractThe most common articular disease is the osteoarthritis which may be present for example in the knee joint. The medial knee osteoarthritis causes pain, immobility, disability and impaired quality of life. It also causes negative changes to kinetic and kinematic parameters of gait. In this study the effects of biomechanic footwear or the Unloader One knee brace gait and balance were compared. The purpose of this study was to find out how the parameters of gait and static balance change with different therapy aids compared to the gait or static balance without any therapy aids. This study also served as a pilot study to the longitudinal study designed to knee osteoarthritis patients. The data was collected in autumn 2015 in the Central Finland Central Hospital’s Physical Medicine outpatient clinic. In this study all subjects were healthy and normal weight women aged 21-50 years. Their knee pain status was evaluated with the WOMAC questionnaire and based on the questionnaire none of the subjects suffered any knee pain. The subjects performed the gait and balance test three times: without therapy aids, with the biomechanic footwear and with the Unloader One knee brace in their right knee. The gait was measured with GAITRite analysis system and balance in Good Balance force platform system. The data was analyzed with IBM SPSS 22.0. The Friedman’s test was used to analyze the differences between conditions. Based on the Friedman’s test the biomechanic footwear affected statistically significantly to gait: velocity and step length in the left foot decreased and the stance time increased. The biomechanical footwear also affected statistically significantly to the static balance: postural sway increased. The Unloader One knee brace affected statistically significantly to increase heal to heal base support. As a conclusion the biomechanical footwear can affect the gait parameters. Also the footwear affected the static balance.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (46 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleBiomekaanisten jalkineiden ja Unloader One -polvituen vaikutus kävelyyn ja tasapainoon : pilottitutkimus terveillä koehenkilöillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201702011333
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.date.updated2017-02-01T10:13:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record