Show simple item record

dc.contributor.advisorHahn, Judit
dc.contributor.authorUrpilainen, Neea-Stiina
dc.date.accessioned2017-01-27T15:59:42Z
dc.date.available2017-01-27T15:59:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52885
dc.description.abstractEpisteemisyyden eli tietoon pääsyn tutkiminen luokkahuonevuorovaikutuksessa on kasvattanut suosiotaan keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa viime vuosina. Kasvavan kiinnostuksen taustalla on ajatus siitä, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa, kun taas vuorovaikutusta ajaa eteenpäin osallistujien välinen tiedollinen epäsymmetria. Tämän tutkimuksen tarkoitus on lisätä tietoa episteemisyydestä luokkahuonevuorovaikutuksessa. Tarkastelin opettajan aloitevuoroja, joihin oli sisäänrakennettuna oletus oppilaan pääsystä tietoon eli oletus siitä, että oppilas tietää vastauksen kysymykseen. Lisäksi tarkastelin oppilaiden vastauksia opettajan kysymyksiin, sekä niitä seuraavia opettajan palautevuoroja. Tutkimus toteutettiin käyttäen metodina keskustelunanalyysia: videoituja englannin oppitunteja analysoitiin litterointien avulla. Aineisto koostui kahdesta 45 minuutin englannin oppitunnista lukiossa. Tutkimuksessa selvisi, että oletus oppilaan pääsystä tietoon ilmenee opettajan aloitevuoron kysymykseen sisäänrakennettuina viittauksina aiempien oppituntien keskusteluihin. Oppilaat sekä vahvistivat että kiistivät opettajan oletuksen tietoon pääsystä vuorovaikutuksen edetessä. Tutkimuksessa ilmeni myös tapauksia, joissa oppilaat ilmensivät jonkinasteista pääsyä tietoon, mikä ei kuitenkaan täyttänyt opettajan ennakko-oletuksen vaatimuksia. Tämä tutkimus lisää tietoa episteemisyydestä luokkahuonevuorovaikutuksessa, sillä opettajan aloitevuorojen kysymyksiin sisäänrakennettu oletus oppilaan pääsystä tietoon on aivan uusi näkökulma aiheeseen. Tutkimuksen anti opettajankoulutukselle on, että opettajaopiskelijat tulisi tehdä tietoisiksi kysymyksiin mahdollisesti sisäänrakennetuista episteemisistä oletuksista, jotta näitä ei asetettaisi oppilaille tiedostamattafi
dc.format.extent33
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherconversation analysis
dc.subject.otherCA
dc.subject.otherepistemics
dc.subject.otherclassroom interaction
dc.subject.otherlanguage classroom
dc.title(In)congruence between presupposing teacher turns and the student’s epistemic stance : case analysis of teacher turns that presuppose the student to have epistemic access
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201701271295
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.date.updated2017-01-27T15:59:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record