Show simple item record

dc.contributor.authorAntwi, Tarja
dc.date.accessioned2017-01-03T06:53:58Z
dc.date.available2017-01-03T06:53:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1645801
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52582
dc.description.abstractTämä tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksen TIKAPUU – Alakoulusta yläkouluun –tutkimushanketta, joka toteutetaan Jyväskylässä vuosina 2013–2017. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kuudesluokkalaisten nuorten kaverisuhteiden yhteyttä nuorten kokemaan kouluhyvinvointiin, ja temperamentin mahdollista muuntavaa vaikutusta kaverisuhteiden ja kouluhyvinvonnin välisiin suhteisiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2014 kahden keskisuomalaisen kunnan kuudesluokkalaisilta nuorilta ja heidän vanhemmiltaan. Nuoret (N=870) vastasivat kyselyihin kouluhyvinvoinnistaan ja kaverisuhteistaan, ja vanhemmat (N=676) arvioivat nuorten temperamenttia Early Adolescent Temperament Questionnaire – Revised (EATQ-R) –kyselylomakkeen avulla. Kouluhyvinvointia tutkittiin kouluviihtyvyyden, kouluun liittyvän stressin ja koulun vastaisten asenteiden avulla. Nuorten kaverisuhteita tarkasteltiin luokkatovereiden antamien positiivisten ja negatiivisten nimeämisten sekä itse raportoidun parhaan kaverin olemassaolon avulla. Positiiviset nimeämiset kertovat vertaisten hyväksynnästä ja negatiiviset nimeämiset vertaisten hyljeksinnästä. Tutkimuksen mukaan luokkatovereiden hyväksyntä oli yhteydessä nuorten korkeampaan kouluviihtyvyyteen ja vähäisempiin koulun vastaisiin asenteisiin. Luokkatovereiden hyljeksintä taas oli yhteydessä korkeampaan kouluun liittyvän stressiin ja voimakkaampiin koulun vastaisiin asenteisiin. Sillä, oliko nuorella parasta kaveria samalla luokalla, ei havaittu yhteyttä nuorten kokemaan kouluhyvinvointiin. Parhaan kaverin ja kouluviihtyvyyden välinen yhteys oli erilainen riippuen nuoren temperamentista. Yhteyteen vaikutti nuoren tahdonalaisen itsesäätelyn taso. Nuorilla, joilla runsaasti tahdonalaista itsesäätelyä, parhaan kaverin olemassaolo samalla luokalla vaikutti positiivisesti heidän kouluviihtyvyyteensä. Niillä nuorilla taas, joilla oli vähäisesti tahdonalaista itsesäätelyä, parhaan kaverin olemassaololla ei ollut yhteyttä heidän kouluviihtyvyyteensä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan erityisesti vertaisten hyväksynnällä ja hyljeksinnällä on yhteys nuorten kokemaan kouluhyvinvointiin. Tulokset antavat viitteitä myös tahdonalaisen itsesäätelyn merkityksestä sille, miten tärkeä paras kaveri on nuoren kouluviihtyvyyden kannalta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että vertaisten hyljeksinnän ennaltaehkäisy on tärkeää nuorten kokeman kouluhyvinvoinnin parantamiseksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (48 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkouluhyvinvointi
dc.subject.otherkouluviihtyvyys
dc.subject.otherkouluun liittyvä stressi
dc.subject.otherkoulun vastaiset asenteet
dc.subject.othervertaisten hyljeksintä
dc.subject.othervertaisten hyväksyntä
dc.subject.otherkaverisuhteet
dc.subject.othertemperamentti
dc.titleKaverisuhteiden ja temperamentin yhteys kuudesluokkalaisten nuorten kouluhyvinvointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201701031025
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2017-01-03T06:53:59Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysoystävät
dc.subject.ysotemperamentti
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record