Show simple item record

dc.contributor.advisorLeskinen Markku
dc.contributor.authorPuusaari, Ulla
dc.date.accessioned2016-12-19T16:57:42Z
dc.date.available2016-12-19T16:57:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1645213
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52454
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Puusaari, Ulla. 2016. Monivammaisen lapsen arki päiväkodissa – tapaustutkimus. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 91 sivua. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata monivammaisen lapsen arkea päiväkodissa inklusiivisessa ympäristössä. Lapsen arkea tarkasteltiin vuorovaikutuksen ja osallisuuden näkökulmasta arjen eri toimintatilanteissa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli ekokulttuurinen teoria, jonka mukaan lapsi oppii ja kehittyy aktiivisena toimijana arjen eri toimissa. Tämä laadullinen tapaustutkimus tukeutui etnografiaan. Aineisto kerättiin havainnoimalla päiväkodissa päivittäisiä arjen toimintoja ja tekemällä havainnoista kenttämuistiinpanoja. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Päiväkotiarjen erilaisia toimintatilanteita analysoitiin sekä vuorovaikutuksen että osallisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että päiväkodissa monivammainen lapsi oli ensisijaisesti vuorovaikutuksessa avustajansa kanssa kaikissa arjen toimintatilanteissa. Vuorovaikutus ryhmän muiden aikuisten ja toisten lasten kanssa oli vähäistä ja rajoittavana tekijänä oli yhteisen kommunikaatiokeinon puuttuminen. Arjen toimintatilanteista ruokailutilanteet sekä vapaan leikin tilanteet olivat vuorovaikutuksen kannalta antoisimpia. Vammaisen lapsen osallisuutta tukivat parhaiten ohjatun toiminnan hetket sekä vapaa leikki, joissa monivammainen lapsi oli osallisena tuetusti avustajan kanssa tai mukana kuten muutkin lapset omien taitojensa mukaan. Päiväkodin nopeatempoinen arki sekä toimivan kommunikaatiokeinon puuttuminen asettivat monia haasteita monivammaisen lapsen vuorovaikutukselle ja osallisuudelle. Viittomien vähäinenkin käyttö tuki vuorovaikutusta, osallisuutta ja kuntouttavaa arkea. Avainsanat: inkluusio, varhaiskasvatus, vuorovaikutus, osallisuus, toimijuusfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleMonivammaisen lapsen arki päiväkodissa : tapaustutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612195172
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2016-12-19T16:57:43Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysovammaiset
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record