Show simple item record

dc.contributor.advisorMoate, Josephine
dc.contributor.advisorRuohotie-Lyhty, Maria
dc.contributor.authorLångström, Tiina
dc.contributor.authorStigzelius, Juulia
dc.date.accessioned2016-12-07T20:11:29Z
dc.date.available2016-12-07T20:11:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1644231
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52212
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia opettajien ja opettajaopiskelijoiden näkemyksiä kulttuurisesta moninaisuudesta. Näkemysten perustan selvittämiseksi tutkittiin tapoja, joilla osallistujat kuvaavat ilmiötä sekä kartoitettiin osallistujien käsitykseen vaikuttaneita kokemuksia. Tutkimus on lähestymistavaltaan fenomenografinen. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella mahdollisimman suuren osallistujamäärän takaamiseksi. Lopullinen osallistujajoukko koostui 14 opettajasta ja 15 opiskelijasta. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin luokittelemalla vastausten sisällöt teemoittain. Tulokset osoittavat opettajien ja opiskelijoiden omaavan joko kapean tai laajan näkemyksen kulttuurisesta moninaisuudesta. Kapea näkemys viittaa vastauksiin, joissa moninaisuus määriteltiin valtakulttuuriin kuulumattomien ryhmien kautta ja jossa kaikki ryhmät, valtakulttuuri mukaan luettuna, nähtiin homogeenisinä. Laajan näkemyksen omaavissa vastauksissa korostettiin jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä ja mainittiin moninaisuus kaikkien kulttuuriryhmien sisällä. Näkemykset olivat muotoutuneet erityisesti omakohtaisten monikulttuuristen kokemusten kautta. Opettajan ei kuitenkaan nähty tarvitsevan ensikäden kokemuksia kulttuurisesti moninaisista tilanteista, vaan vastaajat korostivat sen sijaan itsereflektion tärkeyttä, omien asenteiden huomioimista sekä positiivista ja avointa suhtautumista kulttuuriseen moninaisuuteen. Kulttuurinen moninaisuus ei enemmistön mukaan ole näkynyt opinnoissa. Poikkeuksena ovat 3 opiskelijavastaajaa, jotka kokivat aiheen olleen vahvasti läsnä. Vaikka valtaosan vastaukset edustivat myönteistä suhtautumista moninaisuutta kohtaan, osa vastauksista voitiin luokitella kuuluvaksi kapeampaan käsitykseen aiheesta. Ensikäden kokemusten tärkeys korostui vastauksissa. Tämä tulisi huomioida koulutuksessa tarjoamalla monikulttuurisia kokemuksia ja tilaisuuksia reflektoida niitä.fi
dc.description.abstractThe aim of this research was to investigate the way graduate teachers and teacher students view the concept cultural diversity. The way the phenomenon is described and mapping the experiences that have shaped participants’ understanding of the topic were seen as relevant aspects in finding out what their ideas are based on. The research is phenomenographic of nature. The data was collected using an online survey to maximise the amount of participants. The final sample size was 14 graduate teachers and 15 teacher students. The data was analysed by using content analysis and by thematically grouping the answers. The results demonstrate that the teachers and teacher students posses either a narrower view or a wider view of cultural diversity, which means they were either more likely to define cultural diversity through minorities not belonging to the dominant culture (narrow view) or that they emphasized the individual traits of every person (wider view). The basis for their conceptions comes from having first-hand experience from culturally diverse situations, although they do not feel having multicultural experiences is necessary for a teacher to have. Instead, self-reflection and positive and open mindset were emphasized. Majority of the participants stated that cultural diversity has not been addressed during their studies, with the exception of three student participants, who felt that topic has been strongly present. Although the participants’ answers highlighted a positive attitude towards diversity, some could still be identified as having a narrower view of the topic. As the participants spoke about the importance of first-hand experiences, it is suggested that teacher education takes this into consideration and offers possibilities to experience and reflect the topic of cultural diversity already during the studies in form of for example multicultural study groups, field courses, and study tasks helping students to work on their understanding of cultural diversity.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (51 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkulttuurinen moninaisuus
dc.subject.othermonikulttuurisuus
dc.subject.otheropettajat
dc.subject.otheropettajaopiskelijat
dc.subject.othercultural diversity
dc.subject.othermulticulturalism
dc.subject.otherteachers
dc.subject.otherteacher students
dc.subject.otherconceptions
dc.title"In short: all people are different" : teachers' and teacher students' views and conceptions of cultural diversity
dc.title.alternativeTeachers' and teacher students' views and conceptions of cultural diversity
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612074976
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-12-07T20:11:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokulttuurit
dc.subject.ysokäsitykset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record