Show simple item record

dc.contributor.advisorPitkänen-Huhta, Anne
dc.contributor.authorViitanen, Piia
dc.date.accessioned2016-12-07T16:59:29Z
dc.date.available2016-12-07T16:59:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1644270
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52211
dc.description.abstractEri medioita on käytetty opetuksessa jo vuosikymmeniä. Internetin ja sosiaalisen median käytön kasvun myötä uudentyyppiset mediat ovat ottaneet jalansijaa luokkahuoneissa ja niiden oppiainerajat ylittävään käyttöön kehotetaan myös uusimmissa opetussuunnitelmissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka usein opettajat käyttävät eri medioita opetuksessaan ja vapaa-ajallaan, kuinka pedagogisesti hyödyllisiksi he kokevat eri mediatyypit ja kuinka hyvin he osaavat niitä itse käyttää opetuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena on lisäksi saada tietoa siitä, mitkä ovat opettajien mielestä suurimmat hyödyt ja haasteet median opetuskäytössä ja siitä, minkälaista lisäkoulutusta medioiden käyttöön liittyen tarvitaan. Tutkimus toteutettiin kyselyllä, joka lähetettiin sähköpostitse kieltenopettajille ympäri Suomea. Kyselyyn vastasi 60 opettajaa ja vastaukset analysoitiin kvantitatiivisesti lukuun ottamatta avoimia kysymyksiä, jotka analysoitiin kvalitatiivisesti. Tulosten perusteella opettajat käyttivät mediaa opetuksessaan melko usein. Perinteisemmät mediat olivat suositumpia kuin sosiaaliset mediat, tosin sosiaalisen median joukosta esimerkiksi mediapalveluiden käyttö oli melko yleistä. Opettajien iällä tai opetuskokemuksella ei ollut merkittävää vaikutusta eri medioiden käyttöön. Opettajat käyttivät eri medioita vapaa-ajallaan hieman eri tavalla kuin opetuksessa. Sosiaaliset mediat olivat huomattavasti suositumpia vapaa-ajalla kuin opetuksessa, samoin kuin jotkin opetuksessa paljon aikaa vievät mediatyypit, kuten kirjat ja elokuvat. Suurin korrelaatio oli sosiaalisen median vapaa-ajan käytön ja opetuskäytön välillä. Opettajat kokivat eri mediat pääsääntöisesti hyödyllisiksi, mutta joitakin vieraampia mediatyyppejä, kuten virtuaalimaailmoja, ei pidetty kovin hyödyllisinä opetukselle. Suurimmat hyödyt median käytössä olivat vastaajien mielestä ajankohtaisuus, autenttisuus, opetuksen monimuotoistaminen ja oppilaiden motivaatio työskennellä medioita käyttäen. Suurimmiksi haasteiksi todettiin muun muassa ajanpuute, tarjolla olevan materiaalin suuri määrä ja laadukkaan materiaalin löytäminen sekä laitteiden saatavuus ja epävarmuus niiden toimivuudessa. Jatkotutkimusta aiheesta voitaisiin tehdä esimerkiksi oppilaiden näkökulmasta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (131 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermedia
dc.subject.otherforeign language teaching
dc.subject.othermedia education
dc.subject.otherICT
dc.subject.othereducational technology
dc.subject.othereducational media
dc.subject.othermedia literacy
dc.subject.othermedia pedagogy
dc.subject.otheropetusteknologia
dc.subject.othermedia opetuksessa
dc.title"Media are your windows to the world" : teachers' perspectives on the use of media and ICT in foreign language teaching
dc.title.alternativeTeachers' perspectives on the use of media and ICT in foreign language teaching
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612074975
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2016-12-07T16:59:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record