Show simple item record

dc.contributor.authorMarkkanen, Veronika
dc.contributor.authorVaskelainen, Leo
dc.date.accessioned2016-12-07T11:00:10Z
dc.date.available2016-12-07T11:00:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1645227
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52202
dc.description.abstractTver on noin 400 000 asukkaan kaupunki Venäjällä , ja se sijaitsee kahden suurkaupungin, Pietarin ja Moskovan, välissä. Vuosittain se joutuu käymään kovaa kilpailua osaavasta, monitaitoisesta ja motivoituneesta työvoimasta. Pienempien kaupunkien rajalliset työmahdollisuudet sekä suppea työtarjonta ajavat nuoret ja vastavalmistuneet hakeutumaan suurkaupunkeihin, missä työmarkkinat pystyvät tarjoamaan heille suurempia ansiotuloja, kansainvälisyyttä ja parempia etenemismahdollisuuksia. Pi pungit, kuten Tver, eivät tätä pysty tarjoamaan. enemmät kauTämän tutkielman keskeisenä tavoitteena on ollut ymmärtää Tverin alueen opiskelijoiden ja nuorten yksilöllisiä arvoja, työarvoja sekä asenteita työ n tekoa kohtaan, kuten mitä työ merkitsee opiske relle, kun hän kuvit telee itsensä työelämässä. Tutkimuksen avulla pyrimme selvittämään , lijalle ja nuomikä on opiskelijalle ja nuorelle tärkeintä työelämässä? Mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ajavat nuoret Tverin kaltaisesta kaupungista pois? Sekä millä k einoin voidaan saada paikkakunnilla? Toteutimme tutki mukse opi skelijoita ja nuoria pysymään pienemmillä n määrällisen tutkimuksen periaatteisiin nojaten ja käytimme puolistrukturoituja haastatteluja tiedontuottamisen menetelmänä. Puolistrukturoiduissa haas tatteluissa haastattelimme neljää rekrytoinnin asiantuntijaa, jotka työskentelevät Venäjällä kansainvälisen organisaation palveluksessa. Haastatteluiden teemoittelun myötä kasvatimme esiymmärrystämme Venäjän tämänhetkisestä rekrytoinnin tilasta, haasteista ja mahdollisuuksista. Tutkielmaan kuului myös 290 opiskelijan strukturoidut haastattelut, joissa kysyttiin opiskelijoiden ja nuorten arvoja työtä kohtaan, heidän yksilöllisiä arvojaan sekä asenteita an Tverin kaupunkia kohtaan. Opiskelijat opiskelivat yhde ssä kolmesta oppilaitoksesta: Tverin Valtakunnallisessa yliopistossa, teknillisessä yliopistossa tai kaupallisessa oppilaitoksessa. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että opiskelijat ja nuoret ajattelevat työelämää nousujohteisena urana, jossa he jatkuvas ti kehittävät itseään työntekijänä. Tämän lisäksi opiskelijat ja nuoret odottavat saavansa suurta ansiota tehdystä työstä. Yksilöllisiä arvoja tutkittiin käyttämällä Shalom Schwartzin arvoteoriaa, joka kiteyttää ihmisen arvomaailman kymmenen arvon muodosta maksi arvokehäksi. Tuloksista selvisi, että Tverin kaupungin opiskelijoiden ja nuorten tärkeimpiä arvoja ovat universalismi, itseohjautuvuus ja hyväntahtoisuus. Tverin alueen paikalliset työantajat voivat hyödyntää tutkimustuloksia muun muassa rekrytoinn issa, oppilaitosyhteistyössä, työnantajamarkkinoinnissa sekä yleisellä tasolla työpaikan kehittämistyössä nuorisoystävällisemmäksi. Tämän lisäksi tutkimustulosten avulla Tverin kaupunki voi kehittää ja markkinoida itseään ja aluettaan enemmän yritys-ja perheystävällisemmäksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (124 sivua)
dc.language.isorus
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherRekrytointi
dc.subject.otherVenäjä
dc.subject.otherTver
dc.subject.otheryksilölliset arvot
dc.subject.othertyöarvot
dc.titleOsobennosti rekrutinga molodyh sotrudnikov v tverskoj oblasti
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612074972
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVenäjän kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineRussian Language and Cultureen
dc.date.updated2016-12-07T11:00:10Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi312
dc.subject.ysorekrytointi
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysoVenäjä
dc.subject.ysoTver
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record