Show simple item record

dc.contributor.advisorRousi, Rebekah
dc.contributor.authorVihavainen, Severi
dc.date.accessioned2016-12-02T13:19:27Z
dc.date.available2016-12-02T13:19:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52166
dc.description.abstractSuoratoistopalvelut ovat tämän hetken yksiä tärkeimpiä internetpalveluita. Käyttäjämäärien ja kilpailun lisääntyessä suoratoistopalveluiden täytyy kiinnittää yhä enemmän huomiota palvelun laatuun ja toimivuuteen. Tämä tarkoittaa keskittymistä käyttäjiin, sekä heidän tarpeisiinsa ja haluihinsa. Käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen tutkiminen ja mittaaminen ovatkin keinoja, joiden avulla palvelua voidaan parantaa käyttäjän näkökulmasta. Tämän vuoksi suoratoistopalveluiden käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen tutkiminen ja mittaaminen on erittäin tärkeää. Tämän kandidaatin tutkielman tarkoitus on esitellä suoratoistopalveluiden käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen tekijöitä, sekä mittaamista. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Mitkä ovat suoratoistopalveluiden käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen tärkeimmät tekijät? 2. Miten suoratoistopalveluiden käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta mitataan? Tämä tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Lähdekirjallisuudessa käytettiin suoratoisto-palveluiden käytettävyydestä ja käyttäjäkokemuksesta puhuttaessa termejä QoE ja QoS. Nämä termit olivat oleellisessa osassa tutkimuskysymyksiä käsiteltäessä. Tutkielman tulokset osoittivat, että suoratoistopalveluiden käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Nämä tekijät voitiin jakaa subjektiivisiin ja objektiivisiin tekijöihin. Tärkein yksittäinen tekijä oli videon ja audion pätkiminen ja siitä johtuva odotusaika. Suoratoistopalveluiden käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen mittaaminen voitiin jakaa subjektiivisiin, objektiivisiin ja näitä yhdisteleviin mittaustapoihin. Subjektiivinen mittaustapa oli käytetyin ja täsmällisin mittaustapa. Siinä käytettiin pääsääntöisesti testikäyttäjiä, jotka käyttivät palvelua ja arvioivat sitä omasta näkökulmastaan. Objektiivissa mittauksissa puolestaan mitattiin palvelun erilaisia teknisiä parametreja, kuten bittinopeutta. Näitä molempia mittaustapoja yhdistämällä oli mahdollista suorittaa moniulotteisia mittauksia. Standardinomaisia tekijöitä tai mittaustapoja ei kuitenkaan tässä tutkielmassa aiheesta löytynyt. Tämän vuoksi aihe kaipaa lisätutkimusta.fi
dc.description.abstractStreaming services are one of the most important internet-based services in the world. As competition and the number of users increases streaming services have to pay more and more attention to the quality and the functionality of the service. This means that services have to focus on users and their wants and needs. By studying the usability and user experience it is possible to improve the quality and functionality of the services from a user point of view. This is why studying and measuring usability and user experience of streaming servi-ces is important. This bachelor’s thesis’ purpose is to present factors and measuring of usability and user experience of streaming services. The research questions of this thesis are: 1. What are the factors of usability and user experience in streaming services? 2. How are usability and user experience in streaming services measured? This thesis was executed as a literature review. QoE and QoS are terms that were used in the resource literature when speaking about usability and user experience of streaming services. These terms were much used when dealing with the research questions. The results of this thesis indicated that many factors have an impact on usability and user experience in streaming services. These factors could be divided into subjective and objective factors. The most essential factor was stalling of video or audio and the waiting time that results from it. The measurement of usability and user experience in streaming services could be divided into ways of measurement that were subjective, objective and the combination of both. Subjective way of measurement was the most used and accurate way. It was primarily executed with test users who used the service and evaluated it from their own perspective. In objective way of measurement different kinds of technical parameters like bitrate were measured. By combining these ways of measurement it was possible to execute multidimensional measurements. Standardized factors or measures were not found in this thesis. Because of that more research is needed.en
dc.format.extent31
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersuoratoisto
dc.subject.otherkäytettävyys
dc.subject.otherkäyttäjäkokemus
dc.titleSuoratoistopalveluiden käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen tekijät ja mittaaminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612024927
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-12-02T13:19:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record