Show simple item record

dc.contributor.advisorHiitola, Johanna
dc.contributor.authorKantelus, Eija
dc.date.accessioned2016-11-28T19:34:30Z
dc.date.available2016-11-28T19:34:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1643963
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52049
dc.description.abstractLapsiperheiden asunnottomuudesta ei ole juurikaan kotimaista tutkimustietoa, vaikka ky-seessä on suurten kaupunkien kasvava ongelma. Asunnottomuudesta aiheutuu perheille usein paljon ongelmia, ja toisaalta myös perheiden asunnottomuuden taustalla vaikuttaa monia ongelmia. Lapsuudessa koetulla asunnottomuudella voi olla kauaskantoisia seurauksia myöhempään elämään. Tutkin tässä laadullisessa Pro gradu -tutkimuksessani lapsiperheiden kokemuksia asunnottomuudesta, sen taustalla vaikuttavia syitä ja seurauksia sekä perheiden saamaa tukea. Keskeisenä tutkimuksessa on asiakkaan äänen esille nostaminen ja lapsiperheiden asunnottomuuden ilmiön tutummaksi tekeminen. Tutkimustietoa lisäämällä voidaan ennaltaehkäistä perheiden asunnottomuutta ja kehittää palveluita pitkällä täh-täimellä. Tutkimus nojaa teoreettisesti ymmärrykseen marginaalista ja osallisuudesta, joihin perheet ovat vääjämättä jossain suhteessa ollessaan asunnottomia. Tutkimuksen aineiston olen kerännyt narratiivisten teemahaastatteluiden avulla, joista yhden toteutin ryh-mähaastatteluna ja kolme yksilöhaastatteluina. Aineisto koostuu erään eteläsuomalaisen suuren kaupungin sosiaalihuollon asiakkaana olevasta neljästä asunnottomasta, tai asunnot-tomuuden kokeneesta perheestä, joiden neljää vanhempaa ja kahta nuorta olen haastatellut. Tutkimusaineiston olen analysoinut sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulosten perusteella perheiden asunnottomuuden taustalla ilmenee usein moniongelmaisuutta, joka voi aiheutua sekä yhteiskunnan rakenteellisista, että perheiden yksilöllisistä ongelmista. Asunnottomia perheitä ei kuitenkaan voida yleistää yhtenäiseksi ryhmäksi, ja perheet tarvitsevat yksilöllisiä tukimuotoja. Asunnottomuudesta voi aiheutua perheille henkistä kuormitusta, kuten turvattomuutta, toivottomuutta ja epävarmuutta. Asunnottomuus voi myös pitkittyä ja uusiutua osalla perheistä. Lasten osalta asun-nottomuudella on henkisen kuormituksen lisäksi kielteisiä vaikutuksia lasten sosiaalisiin suhteisiin ja koulunkäyntiin. Asunnottomien perheiden väliaikaismajoittaminen näyttäytyy paikoin ongelmalliselta esimerkiksi majoituksen pitkittymisen, levottoman ympäristön, hei-kon laadun sekä pienen koon vuoksi. Asunnottomuus ja siihen liittyvät ongelmat kasvattavat perheiden riskiä ajautua yhteiskunnan marginaaliin, ja vähentävät perheiden osallisuuden toteutumista aiheuttaen myös toiseuden kokemuksia. Asunnottomuus ei kuitenkaan automaattisesti aiheuta marginaaliin ajautumista, ja perheitä kannattelevina voimavaroina näyttäytyvät esimerkiksi perheen yhtenäisyys, lapset sekä läheisiltä ja yhteiskunnalta saatu tuki. Asunnottomien perheiden auttaminen ja ongelmien ennaltaehkäiseminen ovat tärkeitä niin inhimillisistä kuin kansantaloudellisistakin syistä. Perheiden asunnottomuuteen puuttumisessa olennaiseksi nousee asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen, sen taustalla vaikuttavien syiden selvittäminen sekä toimivan tukijärjestelmän ja lapsiperheille soveltuvan väliaikaismajoituksen tarjoaminen. Sosiaalityöllä, moniammatillisella yhteistyöllä ja ennen kaikkea luottamuksellisella ja osallistavalla asiakassuhteella on merkittävä rooli asunnottomien perheiden auttamisessa. Lasten aseman huomioiminen asunnottomien perheiden parissa työskenneltäessä on erityisen tärkeää.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (124 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlapsiperheet
dc.subject.otherasunnottomuus
dc.subject.othermarginaali
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.otherlapsiperheköyhyys
dc.title"Se on tällä hetkellä tosi hyvä, että emme joudu asua sillan alla pahvilaatikossa" : tutkimus lapsiperheiden asunnottomuudesta
dc.title.alternativeTutkimus lapsiperheiden asunnottomuudesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611284815
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2016-11-28T19:34:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolapsiperheet
dc.subject.ysoasunnottomuus
dc.subject.ysomarginaaliryhmät
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoköyhyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record