Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili.
dc.contributor.authorKytölä, Riikka
dc.date.accessioned2016-11-23T13:56:04Z
dc.date.available2016-11-23T13:56:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1643409
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51972
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkitaan 1.- ja 6. -luokkalaisten kokemuksia välituntiliikunnasta psyykkisen jaksamisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan oppilaiden välituntiliikunta- aktiivisuutta sekä sitä, millaiset välituntitoiminnot ovat oppilaiden suosiossa. Tutkimus koostui kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin aineisto 6.- luokkalaisilta kyselylomakkeita ja havainnointia aineistonkeruumenetelminä käyttäen. Toi- sessa vaiheessa kerättiin aineisto 1.-luokkalaisilta käyttäen aineistonkeruumenetelminä säh- köisiä kyselylomakkeita sekä oppilaiden itse toteuttamia äänikirjoja. Tutkimukseen osallis- tui yhteensä 23 kuudesluokkalaista ja 19 ykkösluokkalaista. Tulokset analysoitiin kysely- lomakkeiden ja havainnoinnin osalta määrällisesti laskemalla ja taulukoimalla frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä laskemalla keskiarvoja. Äänikirjat analysoitiin sisällön analyysin mukaisesti. Kuudesluokkalaisista suurin osa eri aineistonkeruukerroilla liikkui välitunnilla. Eri- tyisesti kuvataiteen tunneilla välitunnilla liikkuneet oppilaat kokivat välituntiliikunnan vai- kuttavan heidän psyykkiseen jaksamiseensa. Ykkösluokkalaiset arvioivat itsensä pääosin liikunnallisesti aktiivisiksi välituntisin sekä kokivat välitunnilla liikkumisen mielekkääksi. Tuloksista voidaan päätellä, että välituntiliikunta saattaa parantaa oppilaiden psyykkistä jaksamista. Välituntiliikunnalla voi myös olla pirteyden pysyvyyttä sekä keskittymiskyvyn tasaisuutta lisäävä vaikutus. Välituntisin oppilaille tärkeää on pääasiassa liikkuminen ja sosiaalinen kanssakäyminen kavereiden kanssa. Välitunti näyttäisi myös tuovan oppilaille vapauden tunnetta, mikä tutkitusti parantaa psyykkistä hyvinvointia. Oppilaat haluavat myös pitää tästä vapaudesta kiinni. Yhtenä jatkotutkimushaasteena voidaan pitää sitä, mitä erilaisia toimintoja ja ele- menttejä oppilaat kaipaisivat välitunneille ja tutkia, lisäisikö oppilaiden välituntitoimintoi- hin liittyvien toiveiden ja tarpeiden kartoittaminen ja toteuttaminen oppilaiden liikunnallista aktiivisuutta välitunneilla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (113 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpsyykkinen hyvinvointi
dc.subject.otherpsyykkinen jaksaminen
dc.subject.othervälituntiliikunta
dc.subject.otheralakoulu
dc.title"Parhaalla välitunnilla on kivaa, kun saa tehdä mitä haluaa. Se kuuluu välituntiin - meidän elämään." : välituntiliikuntakokemukset ja psyykkinen jaksaminen alakoulussa
dc.title.alternativeVälituntiliikuntakokemukset ja psyykkinen jaksaminen alakoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611234733
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-11-23T13:56:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysovälitunnit
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record