Show simple item record

dc.contributor.advisorUusitalo, Outi
dc.contributor.advisorMunnukka, Juha
dc.contributor.authorJaakkola, Anni
dc.date.accessioned2016-11-16T20:42:40Z
dc.date.available2016-11-16T20:42:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1643053
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51899
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli tutkia liikuntakeskus SatsElixian asiakkaiden kokeman arvon vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. Lisäksi haluttiin selvittää tyytyväisyyden ja uskollisuuden välistä suhdetta testaamalla sitä koettujen vaihtokustannusten sekä vaihtoehtoisten palveluntarjoajien houkuttelevuuden mediaatiovaikutusten kautta. Vaikka aiempia tutkimuksia asiakkaiden kokemasta arvosta sekä tyytyväisyyden ja uskollisuuden välisestä suhteesta löytyi paljon, oli kuitenkin mielekästä tutkia käsitteiden välisiä suhteita juuri jäsenyyteen perustuvien palvelujen kontekstissa testaamalla niiden lujuutta vaihtokustannusten ja vaihtoehtoisten palveluntarjoajien mediaatiovaikutuksilla. Teoriaosuudessa käsitellyistä keskeisistä käsitteistä koettu arvo, tyytyväisyys, uskollisuus, koetut vaihtokustannukset sekä vaihtoehtoisten palveluntarjoajien houkuttelevuus koostettiin tutkimuksen pohjana käytetty integroitu tutkimusmalli, joka yhdisteli Wangin ym. (2004) tutkimuksen arvoulottuvuuksia Castron ym. (2014) luomaan tyytyväisyyden ja uskollisuuden suhdetta testaavaan mediaatiomalliin. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä Webropol -kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteensa luovuttaneille Elixia Seppälän jäsenasiakkaille. Aineiston analysointiin käytettiin Spss- ja Spss Amos 22.0 tilasto-ohjelmia. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että lähes kaikki tutkimusmallin käsitteiden väliset suhteet olivat erittäin merkitsevillä tasoilla. Kohtalaista vaihtokustannusten mediaatiovaikutusta havaittiin tyytyväisyyden ja uskollisuuden välillä, mutta vaihtoehtoisten palveluntarjoajien osalta sitä ei havaittu ollenkaan. Tutkimuksen tulokset tukevat pääosin aiempia tutkimustuloksia, joskin pieniä eroavaisuuksia aiempiin tutkimuksiin voidaan löytää. Tutkimusmallin toimivuutta ja tulosten luotettavuutta olisi kuitenkin voitu parantaa suuremmalla otoskoolla, sillä tutkimusmallia jouduttiin muokkaamaan joidenkin muuttujien liiallisen korrelaation vuoksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (77 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSatsElixia
dc.titleAsiakasuskollisuuden muodostuminen jäsenyyteen perustuvien palvelujen kontekstissa : Case SatsElixia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611164640
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.subject.methodKvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2016-11-16T20:42:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysoliikuntakeskukset
dc.subject.ysoasiakasuskollisuus
dc.subject.ysoasiakastyytyväisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record