Show simple item record

dc.contributor.advisorSavolainen, Hannu
dc.contributor.authorHiekkanen, Rosa
dc.date.accessioned2016-11-01T14:30:08Z
dc.date.available2016-11-01T14:30:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1611267
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51787
dc.description.abstractNuorten syrjäytymisestä on viime vuosina oltu huolissaan. Pahimmillaan siirtymä alakoulusta yläkouluun toimii syrjäytymiseen johtavana kuiluna koulutuspolulla. Herkkään siirtymäaikaan liittyvät riskitekijät olisi tärkeää tunnistaa ennaltaehkäisyn tueksi. Tämän pro gradu –tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella oppilaiden siirtymäkokemusten kehitystä alakoulusta yläkouluun. Tavoitteena oli selvittää, onko erityisoppilaana oleminen yhteydessä siirtymäkokemuksien laatuun. Lisäksi tarkasteltiin, toimiiko erityisopetus selittävänä tekijänä kokemusten mahdollisille muutoksille senkin jälkeen, kun sukupuoli ja koulumenestys on vakioitu. Tutkimuksen aineisto on peräisin Itä-Suomen yliopiston ISKE-hankkeessa vuosina 2010-2012 kerätystä tutkimusaineistosta. Aineistossa oli oppilaiden uskomuksia kuudennella (N = 594) ja seitsemännellä luokalla (N = 591) akateemisesta minäpystyvyydestä, myönteisistä opettaja-oppilassuhteista ja vertaissuhteisiin liittyvistä peloista. Lisäksi tiedossa oli oppilaiden erityisopetusstatus, sukupuoli ja opettajan arvioima ylä- ja alakoulun koulumenestys. Tulosten perusteella koko ryhmän tasolla uskomukset akateemisesta minäpystyvyydestä pysyivät siirtymän yli melko samana. Uskomukset myönteisistä opettaja-oppilassuhteista heikkenivät. Vertaissuhteisiin liittyvät pelot vähenivät. Kuudennella luokalla saatu erityisopetus oli yhteydessä kaikkien kolmen siirtymämuuttujan yleiseen tasoon ja vertaissuhteisiin liittyvien pelkojen kehitykseen. Kuudennella luokalla tukea saaneilla oppilailla oli enemmän pelkoja, mutta nämä pelot eivät kuitenkaan toteutuneet seitsemännellä luokalla. Myös sukupuoli ja koulumenestys selittivät kuitenkin joitakin tuloksia, paikoittain enemmän kuin erityisopetusstatus. Kuudennella luokalla tulisi kiinnittää enemmän huomiota tehostettua tukea saaneiden oppilaiden siirtymään.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSiirtymä alakoulusta yläkouluun
dc.subject.otheroppilas
dc.subject.othererityisopetus
dc.subject.othersukupuoli
dc.subject.otherkoulumenestys
dc.titleSiirtymä alakoulusta yläkouluun oppilaan kokemana : kokemusten, sukupuolen ja koulumenestyksen yhteys erityisopetusstatukseen
dc.title.alternativeKokemusten, sukupuolen ja koulumenestyksen yhteys erityisopetusstatukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611014543
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2016-11-01T14:30:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisoppilaat
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysoongelmat
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysosiirtymäaika


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record