Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorNorismaa, Kasperi
dc.date.accessioned2016-10-19T05:29:46Z
dc.date.available2016-10-19T05:29:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1575512
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51642
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan arvon yhteisluomisen ilmiötä SaaS-mallisten ohjelmistojen kehityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä arvon yhteisluonnin ilmiöstä SaaS-ohjelmistojen kehityksen näkökulmasta. Tutkimuksessa tehdään johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä ensiksi kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tehtyjen havaintojen avulla muodostetaan arvon yhteisluontia SaaS-ohjelmistojen kehityksessä kuvaava malli. Tämän mallin avulla suoritetaan laadullisia haastatteluita, joista tehtyjä havaintoja verrataan kirjallisuuskatsauksessa tehtyihin havaintoihin. Tutkimuksen tuloksena on havainto vuorovaikutussuhteen tarpeellisuudesta arvon yhteisluonnin kannalta. Vuorovaikutussuhteissa ja kohtaamisissa asiakkaan kanssa arvonluonnin prosessit yhdistyvät ja tapahtuu arvon yhteisluontia. Arvon yhteisluonnin avulla voidaan pienentää asiakkaan kokemaa epävarmuutta kehitettävän palvelun sopivuudesta asiakkaan toimintaympäristöön. Luomalla arvoa yhdessä asiakkaan kanssa palvelun kehittäjät pystyvät ymmärtämään ja oppimaan asiakkaan arvonluonnin prosesseja asiakkaan toimintaympäristössä, joka parantaa kehitettävän palvelun laatua. SaaS-ohjelmistojen kehittäjät pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan asiakkaan käyttämiin arvonluonnin prosesseihin, jotta ne olisivat soveltuvampia SaaS-mallisten ohjelmistojen käyttöön. Tämä arvon yhteisluonnin osa-alue on muuttanut IT-talojen roolia ohjelmistokehityksessä. SaaS-kehittäjät kehittävät asiakkaan toimintaa kokonaisuudessa parantaen asiakkaan käyttämiä toimintatapoja mahdollistaen näin uusia arvonluonnin tapoja. Tutkimuksen tulokset synnyttivät jatkotutkimusaiheita, kuten arvon yhteisluonnin ilmiön konkreettinen mallintaminen käytännössä hyödynnettävään muotoon, asiakkaan ymmärtämisen onnistumisen seurannan tutkiminen ja asiakassuhteen kypsyyden vaikutus arvon yhteisluontiin.fi
dc.description.abstractThis thesis examines the phenomena of co-creation of value in SaaS-development. The aim of the study is to increase understanding of the phenomena from the point of view of SaaS-development. First set of findings are based on the literature review. Based on these findings a model describing co-creation of value in SaaS-development is created. This model is then used for planning the empirical portion of the study. Qualitative interviews are conducted and the findings from the interviews are compared to the findings from literature review. The result of the study is the requirement of an interaction relationship in order to co-create value. Interactions and encounters with the customer are situations where the value creating processes are merged together and value is co-created. Value co-creation can be used to decrease uncertainty regarding the suitability of the service in customer’s environment. By co-creating the value with the customer developers are able to understand the customer and learn the value creating processes the customer utilizes in their environment. This increases the quality of the developed service. SaaS-developers are actively influencing their customer’s value creating processes in order to develop them towards better suitability for SaaS. IT-companies are improving their customer’s business processes as a whole, which creates new ways for value creation. The results of the study create topics for future research. Possible topics for future research include tangible modeling of the phenomena, measuring the success of customer understanding and the influence of the maturity of customer relationship to value co-creation.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherarvon yhteisluonti
dc.subject.otherasiakkaan ymmärtäminen
dc.subject.otherarvon luominen käytössä
dc.subject.otherliiketoiminnan kehitys
dc.titleArvon yhteisluonti Saas-ohjelmistojen kehityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610194382
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2016-10-19T05:29:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoSaaS
dc.subject.ysoarvonluonti
dc.subject.ysoasiakkuudenhallinta
dc.subject.ysoliiketoimintamallit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record