Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorLähdekorpi, Anu
dc.contributor.authorMartin, Marjaana
dc.date.accessioned2016-10-18T14:03:10Z
dc.date.available2016-10-18T14:03:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1611598
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51641
dc.description.abstractLähdekorpi, A. & Martin, M. 2016. "Miten meni noin niinku omasta mielestä?" Luokanopettajien käsityksiä musiikin arvioinnista. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. 74s. ja 1 liite. Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella luokanopettajien käsityksiä musiikin arvioinnista ja miten he kokevat sen omassa työssään. Tutkimme, millaisia keinoja opettajilla on käytössään toteuttaessaan arviointia ja mitä käsityksiä heillä on laadukkaasta musiikin arvioinnista. Tarkastelemme musiikin opetusta alakoulussa sekä sen erityisasemaa taito- ja taideaineena. Lisäksi avaamme musiikkikasvatuksen käsitettä ja perhdymme alakoulun musiikin opetussuunnitelmaan sekä oppilasarviointiin. Tutkimus on fenomenografinen laadullinen tutkimus. Aineisto on kerätty haastattelemalla kahdeksaa musiikkia opettavaa luokanopettajaa, joilla on eri pituisia työkokemuksia musiikin opetuksesta. Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina, joita pyrittiin laajentamaan kunkin haastateltavan intressien mukaan. Litteroinnin jälkeen on pyritty nostamaan tutkimuksen oleelliset merkitykset esiin. Tutkimuksessa on käytetty fenomenografisen tutkimusotteen mukaisesti runsaasti aineistolainauksia, jotta opettajien käsitykset on saatu mahdollisimman aidosti esille. Tutkimuksen johtopäätelminä jaoimme luokanopettajien käsitykset musiikin arvioinnista eri kategorioihin. Musiikin arvioinnin haasteet liittyvät opettajuuteen, oppilaisiin tai muihin konkreettisiin haasteisiin. Opettajien mukaan hyviä ratkaisuja toimivaan arviointiin ovat yhteisopettajuus, oppilaan tuntemus sekä arvioinnin tavoitteiden esilletuominen. Oppilaan omilla tiedoilla, taidoilla ja asenteella on merkitystä opettajan arviointityölle. Opettajien käsityksistä erottuvat erilaiset näkökulmat laadukkaalle arvioinnille. Sellaisia ovat esimerkiksi käytänteiden jakaminen muiden opettajien kanssa, mikä on lisääntynyt myös uuden opetussuunnitelman virittämänä. Musiikin arviointi koetaan hyvin erilaiseksi kuin muut oppiaineet, sen ollessa taito-taideaine, jossa korostuvat herkkyys ja ajassa tapahtuva toiminta. Käsitykset numeerisen tai sanallisen arvioinnin puolesta eivät ole selkeitä, ja asia koettiin opettajien käsityksissä hyvin monisäikeisenä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (74 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermusiikin arviointi
dc.subject.othermusiikinopetus
dc.subject.othermusiikkikasvatus
dc.subject.otherfenomenografia
dc.title"Miten meni noin niinku omasta mielestä?" : luokanopettajien käsityksiä musiikin arvioinnista
dc.title.alternativeLuokanopettajien käsityksiä musiikin arvioinnista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610184381
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2016-10-18T14:03:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record