Show simple item record

dc.contributor.advisorDufva, Hannele
dc.contributor.authorLaine, Minttu
dc.date.accessioned2016-10-03T03:59:08Z
dc.date.available2016-10-03T03:59:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1575583
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51493
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten viittomakielentulkki välittää vuorovaikutusta asioimistilantees-sa, jossa osallistujat ovat liikkeessä. Viittomakielentulkkauksessa katsekontaktilla tulkin ja viittovan asiak-kaan välillä on ratkaiseva merkitys tulkatun viestin saavutettavuuden ja välittymisen kannalta. Tästä syystä liikettä sisältävä tilanne herättää mielenkiintoa selvittää tulkkauksen edellytyksiä tällaisessa tilanteessa: Millainen konteksti liikettä sisältävä vuorovaikutustilanne on viittomakielentulkkaukselle? Mitä keinoja tulkki käyttää saadakseen ja ylläpitääkseen katsekontaktin viittomakielisen osallistujan kanssa? Vastaan näihin kysymyksiin tarkastelemalla vuorovaikutusta multimodaalisesta näkökulmasta. Tarkastelen tulkin ja viittomakielisen osapuolen välistä katsekontaktia suhteessa keskustelun etenemiseen ja osallistu-jien fyysisen muodostelman vaihteluun. Tulkitsen tuloksia suhteessa katseen käyttöön viittomakielisessä vuorovaikutuksessa ja tulkin rooliin vuorovaikutuksen koordinoijana. Huomion kohteena ovat erityisesti tulkki ja hänen toimintansa hänen tulkatessaan suomesta suomalaiselle viittomakielelle. Tutkimusta varten tallensin videolle autenttisen tulkatun määräaikaiskäynnin suomalaisessa lastenneuvolas-sa. Aineiston muodostavat käynnin aikaiset siirtymätilanteet, joissa osallistujat siirtyvät huoneesta toiseen tai ryhmittyvät uuteen muodostelmaan toimenpiteiden suorittamista varten. Analysoin osallistujien kielellis-tä ja kehollisesta vuorovaikutuksellisesta toimintaa suhteessa tilan fyysisiin puitteisiin ja tilanteen toimin-nalliseen kontekstiin. Aineiston käsittelyssä hyödynsin ELAN-annotointiohjelmaa. Aineistossa tulkin ja äidin välisessä katsekontaktissa on paljon katkoja, jotka ovat usein kestoltaan suhteelli-sen pitkiä. Tulkki käyttää runsaasti vuorovaikutuksen säätelyn keinoja välittääkseen viestin äidille, mutta kaikki viestintä ei tästä huolimatta saavuta äitiä. Tuloksissa selvitän vuorovaikutusta rajoittavia ja mahdol-listavia seikkoja, havainnollistan tulkatun vuorovaikutuksen jäsentymistä vuoro vuorolta sekä kuvaan tut-kimukseen osallistuneen tulkin vuorovaikutuksellista strategiaa ja hänen käyttämiään tulkin monipuolisia kielellisiä ja kehollisia keinoja välittää vuorovaikutusta osallistujien välillä. Koska aineisto on hankittu yksittäisestä tilanteesta suomalaisessa kontekstissa ja se kattaa n. 12 minuuttia tulkkaustilanteiden laajasta kirjosta, tutkimuksen tuloksia tulee tulkita ja soveltaa huomioiden tarkoin tilan-ne- ja osallistujakohtainen sekä maa- ja kulttuurikohtainen vaihtelu. Yleisenä johtopäätöksenä kuitenkin esitän, että viittomakielellä tulkattu vuorovaikutus onnistuu myös liiketilanteessa silloin, kun tulkki hallitsee hyvin viittomakielisen keskustelun normit ja pystyy tekemään vuorovaikutuksellista yhteistyötä tilanteen viittomakielisen osallistujan kanssa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (111 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertulkin sijoittuminen
dc.titleViittomakielentulkin katsekontakti asioimistulkkauksen siirtymätilanteissa : multimodaalinen näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610034247
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosSoveltavan kielentutkimuksen keskusfi
dc.contributor.laitosCentre for Applied Language Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSoveltavan kielitieteen maisteriopinnotfi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Applied Linguisticsen
dc.subject.methodVuorovaikutusanalyysi
dc.date.updated2016-10-03T03:59:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi314
dc.subject.ysotulkkaus
dc.subject.ysoasioimistulkkaus
dc.subject.ysotulkit
dc.subject.ysoviittomakieli
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysomultimodaalisuus
dc.subject.ysoliikkuminen
dc.subject.ysokatse
dc.subject.ysomuodostelma
dc.subject.ysomultimodaalisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record