Show simple item record

dc.contributor.advisorJokinen, Jussi
dc.contributor.advisorPerälä Piia
dc.contributor.authorTervonen, Markus
dc.date.accessioned2016-09-22T15:33:26Z
dc.date.available2016-09-22T15:33:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51443
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkasteltiin brändejä, brändikokemusta, tietoturvaa ja tieto-turvapalveluita. Tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, mikä oli brändien ja brändikokemuksen vaikutus, kun tarkasteltiin tietoturvapalve-luiden markkinaympäristöä. Tämän tutkielman muodostamiseksi pyrittiin löy-tämään tieteellistä kirjallisuutta, joka käsitteli tietoturvapalveluiden brändejä ja näistä muodostuvaa brändikokemusta. Vastaavaa aineistoa löytyi vähän, mutta joitain vaikutuksia saatiin kuitenkin selvitettyä. Kirjallisuuskatsauksen myötä selvisi, että ihmisten yleinen tietämys tieto-turvasta on hyvin vähäistä. Seurauksena ihmiset valitsevat useimmiten tieto-turvapalveluita, jotka omaavat vahvan brändin ja/tai kalliin hinnan, koska tä-män uskotaan heijastavan sen tarjoaman tietoturvan laatua. Tästä johtuen voi tapahtua haitallista valikoitumista, sillä vahvan brändin ja/tai kalliin hinnan omaavat tietoturvapalvelut eivät aina tarjoa parasta mahdollista tietoturvaa. Tutkielmasta kävi myös ilmi, että ihmisten suhtautuminen tietoturvaan on negatiivista. Monissa yrityksissä työntekijät ajattelevat tietoturvan harjoittami-sen kuuluvan vain IT-henkilöiden vastuulle. Työntekijät näkevät tietoturvan hidastavan omien työtehtäviensä suorittamista. Tämän johdosta tietoturvan imagoa pyritään parantamaan ehostamalla sen brändäämistä. Kirjallisuuskatsausta tehdessä ei löytynyt aineistoa, joka olisi käsitellyt tie-toturvapalvelun ja ihmisen vuorovaikutuksesta tapahtuvaa brändikokemusta. Tutkimalla tarkemmin brändikokemusta, jonka ihminen kokee ollessaan vuo-rovaikutuksessa tietoturvapalvelun kanssa ja selvittämällä, mitkä ärsykkeet vaikuttavat brändikokemukseen, voitaisiin parantaa tietoturvapalveluiden laa-tua entisestään. Tietoturvapalveluista voitaisiin mahdollisesti tehdä aktiivisem-pia käyttäjän välisen vuorovaikutuksen suhteen. Tämän myötä käyttäjät voisi-vat oppia enemmän tietoturvasta, mikä johtaisi parempaan ymmärrykseen myös tietoturvariskeistä. Kaikki nämä asiat voisivat edesauttaa nostamaan tie-toturvan tasoa niin yksittäisten henkilöiden, kuin myös yritysten osalta.fi
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to find out how brands and brand experiences in-fluence information security services in their market environment. In order to do that the goal was to find empirical studies or scientific articles which talk about information security services and how brands and brand experiences are perceived and influence in those services. During this search process it was dis-covered that such information sources were pretty scarce. Nevertheless some pointers were found considering brands and brand experiences and how they affect information security services. It was discovered that general knowledge, when it comes to information security, is low. This results in people selecting over information security ser-vices which have a strong brand and/or a high price tag. They believe that the stronger the brand and higher the price the better the quality of the information security service is. This can be disadvantageous for the consumers because the expensive and strong brand information security services do not always pro-vide the best security. People also have a negative image of information security in general. In many companies the employees often see information security as something that only concerns the IT-personnel. They do not see it as part of their own re-sponsibility and often describe it as a hindrance to their own work. Therefore information security providers are trying to improve the image of information security through branding processes. While making this paper the conclusion was made that empirical studies or scientific articles considering information security services’ brand experienc-es have not been studied very widely. This is because such studies or articles were not actually found during the information search process for this paper. Nevertheless I think that it would be beneficial for the future to study this field extensively. In order to make people understand information security bet-ter and change their image about information security in general it would be a good idea to figure out what kind of brand experiences they have while being in interaction with information security services. Also, more interactive infor-mation security services could help educate people about information security risks and at the same time offer protection against such threats.en
dc.format.extent23
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherTietoturva
dc.subject.otherbrändi
dc.subject.otherkokemus
dc.titleBrändien ja brändikokemuksen vaikutus tietoturvapalveluiden saralla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609224194
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-09-22T15:33:27Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record