Show simple item record

dc.contributor.authorStrömmer, Maiju
dc.date.accessioned2016-09-15T06:12:13Z
dc.date.available2017-07-07T21:45:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationStrömmer, M. (2016). Material scaffolding : Supporting the comprehension of migrant cleaners at work. <i>European Journal of Applied Linguistics</i>, <i>4</i>(2), 239-274. <a href="https://doi.org/10.1515/eujal-2015-0039" target="_blank">https://doi.org/10.1515/eujal-2015-0039</a>
dc.identifier.otherCONVID_26124849
dc.identifier.otherTUTKAID_70696
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51371
dc.description.abstractLinguistic diversity is growing in labour markets throughout Europe, including Finland, where cleaning is the most common job for immigrants. This paper explores material scaffolding provided for second language users in tasks involved in cleaning work. The notion of ‘scaffolding’ refers to temporary and adaptive support, and here the emphasis is especially on ‘material scaffolding’, that is, material artefacts and body movements employed in mentoring. The theoretical framework of the study is van Lier’s (2004) ecological perspective on language learning, and a discourse-ethnographic perspective of nexus analysis (Scollon and Scollon 2004) is adopted to analyse the ethnographic data collected at two work sites. Scaffolding is regarded as a nexus of social practices in which participants, interaction orders and mediational means intersect. The social actions in work encounters are explored to show how space, body movements and material artefacts are employed in work-related communication. The observations on these two work sites suggest that cleaning work can be successfully performed with a beginner’s level in the work language as long as guided support is available, and especially if the multiple material mediational means in the immediate surroundings are utilized in scaffolding.
dc.description.abstractKielellinen moninaisuus lisääntyy Euroopan työmarkkinoilla, myös Suomessa, jossa siivous on maahanmuuttajien yleisin työ. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten toisen kielen käyttäjille tarjotaan materiaalista oikea-aikaista tukea siivoustyöhön liittyvissä tehtävissä. 'Oikea-aikainen tuki' (scaffolding) tarkoittaa väliaikaista ja mukautuvaa tukea, ja tässä tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti 'materiaalista oikea-aikaista tukea' eli materiaalisten artefaktien ja kehonkielen käyttämistä ohjaamisessa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on van Lierin (2004) ekologinen näkökulma kielenoppimiseen. Etnografista diskurssintutkimuksen näkökulmaa, neksusanalyysia (Scollon & Scollon 2004), käytetään kahdessa työkohteessa kerätyn etnografisen aineiston analysoimiseen. Oikea-aikainen tuki nähdään sosiaalisten käytänteiden verkostona, jossa osallistujat, vuorovaikutusjärjestykset ja välittyneisyyden keinot (mediational means) risteävät. Sosiaalista toimintaa työtilanteissa tutkitaan, jotta saadaan selville miten tilaa, kehon liikkeitä ja materiaalisia artefakteja käytetään työhön liittyvässä suullisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimukseen osallistuneilla työpaikoilla tehdyt havainnot viittaavat siihen, että siivoustyössä pystyy suoriutumaan hyvin myös alkeistason kielitaidolla, jos tukea on saatavilla. Parhaiten ymmärtäminen varmistuu, jos ympäristössä saatavilla olevia materiaalisia välittäjiä käytetään hyväksi oikea-aikaisessa tuessa.
dc.language.isoeng
dc.publisherde Gruyter
dc.relation.ispartofseriesEuropean Journal of Applied Linguistics
dc.subject.otherscaffolding
dc.subject.otherlanguage in the workplace
dc.titleMaterial scaffolding : Supporting the comprehension of migrant cleaners at work
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609124068
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2016-09-12T06:15:11Z
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange239-274
dc.relation.issn2192-9521
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume4
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Walter de Gruyter GmbH, 2016. Published in this repository with the kind permission of the publisher.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysomateriaalisuus
dc.subject.ysoneksusanalyysi
dc.subject.ysoetnografia
dc.subject.ysokielen oppiminen
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p26978
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p28897
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14028
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24061
dc.relation.doi10.1515/eujal-2015-0039
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record