Show simple item record

dc.contributor.advisorHiitola, Johanna
dc.contributor.authorUnkuri, Mari
dc.date.accessioned2016-09-14T12:09:44Z
dc.date.available2016-09-14T12:09:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1574558
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51363
dc.description.abstractTutkin Pro gradu -tutkimuksessani osallistavaa dokumentointia lastensuojelun asiakassuunnitelmien teossa. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, millä tavalla asiakkaan eettinen ja arvokas kohtaaminen toteutuu osallistavassa dokumentoinnissa. Lisäksi selvitän tutkimuksellani, millä tavalla osallistavaa dokumentointia asiakassuunnitelmaneuvottelussa toteutetaan. Keskeisessä asemassa tutkimuksessani ovat asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden kokemukset niin osallistavasta dokumentoinnista kuin siinä tapahtuvasta kohtaamisestakin. Lastensuojelun työskentelyssä pyritään korostamaan asiakkaiden osallisuutta kaikissa asiakkuuden vaiheissa. Lastensuojelulle on kuitenkin leimallista sosiaalityöntekijän käyttämä valta ja kontrolli, jolloin asiakkaan oma osallisuus voi usein jäädä piiloon. Osallistavaa dokumentointia asiakasosallisuuden lisääjänä on alettu toteuttaa joillakin paikkakunnilla, kuten esimerkiksi Helsingissä. Kuitenkin menetelmän laajempi käyttäminen olisi mielestäni tärkeää. Tutkimustiedon saaminen osallistavasta dokumentoinnista voi lisätä sen käyttöön ottoa ja näin ollen kehittää lastensuojelun työmenetelmiä. Olen toteuttanut tutkimukseni tapaustutkimuksena. Tutkimusaineistoni koostuu kahden asiakassuunnitelmaneuvottelun havainnoinnista, kahdesta ryhmähaastattelusta (kaksi eri asiakasperhettä) sekä kahden sosiaalityöntekijän yksilöhaastatteluista. Kaikki haastattelut tein teemahaastatteluina. Aineiston analysoinnissa olen käyttänyt teemoittelua. Teemoittelu perustuu tutkimuksessani Sarah Banksin (1995, 2012) jaotteluun asiakkaan eettisestä kohtaamisesta. Analyysini mukaan sekä asiakkaiden että sosiaalityöntekijöiden kokemukset osallistavasta dokumentoinnista työmenetelmänä ovat positiiviset. Asiakkaat nostivat erityisesti esille heidän omat vaikutusmahdollisuutensa asiakassuunnitelmaan, kuulluksi tulemisen sekä tyytyväisyyden asiakassuunnitelmaan ja sen nopeaan saamiseen. Sosiaalityöntekijät nostivat erityisesti esille työn tehostumisen, työtaakan helpottumisen sekä asiakkaan vastuuttamisen omissa asioissaan. Asiakkaat kokivat, että sosiaalityöntekijät kohtasivat heidät ihmisinä tuomitsematta heitä, olivat empaattisia, kuuntelivat ja myös ottivat huomioon asiakkaiden omat näkemykset asioista. Tutkimukseni perusteella voidaan sanoa, että osallistava dokumentointi mahdollistaa asiakkaan eettisen kohtaamisen. Osallistavan dokumentoinnin avulla lastensuojelun työskentelystä voidaan tehdä avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Sitä kautta myös asiakkaiden tyytyväisyys niin työskentelyyn kuin lastensuojelun dokumentteihin voi kasvaa, jolloin asiakirjapyynnöt ja valitukset vähenevät.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (83 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.otherdokumentointi
dc.subject.othereettinen kohtaaminen
dc.titleAsiakkaan eettinen kohtaaminen lastensuojelun osallistavassa dokumentoinnissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609144106
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2016-09-14T12:09:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysodokumentointi
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoosallistaminen
dc.subject.ysokohtaaminen
dc.subject.ysoeettisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record