Show simple item record

dc.contributor.advisorAaltio, Iiris
dc.contributor.authorAsikainen, Martta
dc.date.accessioned2016-09-07T14:58:33Z
dc.date.available2016-09-07T14:58:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1573627
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51269
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan etätyötä osaamisen ympäristönä finanssialalla etätyötä tekevän henkilöstön näkökulmasta. Tutkimuksessa pyritään hahmottamaan, millaisia merkityksiä etätyö ja osaaminen saavat etätyöntekijöiden puheissa. Tavoitteena on tuoda finanssialan henkilöstön ääni kuuluviin etätyöhön liittyvässä keskustelussa. Erityisen mielenkiinnonkohteena on etätyön osaamistarpeet sekä etätyöntekijöiden asemoituminen suhteessa etätyöhön. Aineisto koostuu 12 kertomuksellisesta teemahaastattelusta, joissa etätyöntekijät kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään etätyöhön liittyen. Aineiston analysoinnissa hyödynnetään teemoittelua ja tyypittelyä, ja sen pohjalta muodostetaan uusia etätyötä finanssialan kontekstissa kuvaavia osaamistyyppejä ja mallikertomuksia. Analyysin perusteella tunnistettiin seitsemän etätyön osaamista laajemmin kuvaavaa teemaa, joista viisi kuvaavat yksilötason osaamista (itsensä johtaminen, ammattiosaaminen, sosiaalinen osaaminen, tekninen osaaminen ja jatkuva kehitys) sekä kaksi kollektiivisen osaamisen tasoa (työyhteisön osaaminen ja organisaation osaaminen). Näitä teemoja edelleen tyypittelemällä muodostettiin tarkempia osaamiskuvauksia, jotka havainnollistavat teemoja erilaisista näkökulmista. Osaamistyypit eivät ole tyhjentäviä tai pyri kuvaamaan yksittäisen etätyöntekijän osaamista, vaan enemmänkin kokoavat yhteen eri haastateltavien näkemyksiä osaamisesta etätyössä. Näiden osaamiskuvausten lisäksi etätyöntekijöiden kertomuksista muodostettiin kolme mallitarinaa, jotka tyypillistävät haastateltujen näkemyksiä ja asemoitumista etätyöhön. Nämä mallitarinat ovat voimaantumiskertomus, motivoitumiskertomus ja varautuneisuuskertomus. Mallikertomusten tarkoitus on havainnollistaa ja koota yhteen erilaisia näkemyksiä etätyöstä sekä osaltaan kuvata erilaisia etätyöpolkuja finanssialan kontekstissa. Tulosten ja muodostettujen mallikertomusten avulla havaittiin, että uudet työnteon muodot ovat tulleet jäädäkseen, mikä vaatii myös entistä korostuneemmin valmiutta osaamisen kehittämiseen ja osaamiseen huomioimiseen myös muuttuvassa työnteon ympäristössä. Työyhteisön ja johtajuuden merkitys on keskeinen osaamisen kehittämisessä myös hajautetun työnteon kontekstissa, mutta erityisen vahvasti korostuu yksilön oman aktiivisuuden, asenteen ja suhtautumisen merkitys uusiin toimintaympäristöihin ja työntekemisen muotoihin sopeutumisessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherEtätyö
dc.subject.otherhajautettu työ
dc.subject.otherfinanssiala
dc.subject.otherosaaminen
dc.subject.otherosaamisen johtaminen
dc.subject.otherjohtajuus
dc.subject.othertyöyhteisö
dc.titleEtätyö osaamisen ympäristönä : tarinoita osaamisesta, johtajuudesta ja työyhteisöstä etätyössä
dc.title.alternativeTarinoita osaamisesta, johtajuudesta ja työyhteisöstä etätyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609074030
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.subject.methodTeemahaastattelu
dc.date.updated2016-09-07T14:58:34Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoetätyö
dc.subject.ysohajautettu työ
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysoosaamisen johtaminen
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysofinanssiala
dc.subject.ysotyöyhteisö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record