Show simple item record

dc.contributor.advisorKaartinen, Sinikka.
dc.contributor.authorLahdelma, Anna-Mária
dc.date.accessioned2016-08-23T14:24:12Z
dc.date.available2016-08-23T14:24:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1572258
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51015
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka maahanmuuttajataustainen, suomea toisena kielenä opiskeleva oppilas vuorovaikuttaa natiivioppilaan kanssa kollaboratiivisissa tehtävätilanteissa. Tutkittavina oli kolme yleisopetukseen integroitua S2-oppilasta. Kaksi heistä oli 2.-luokkalaisia ja yksi oli 6.-luokkalainen. Aineisto kerättiin osallistuvalla havainnoinnilla ja työparien kanssa tehtävätilanteista käydyillä keskusteluilla. Tutkimusta varten laadittiin sekä 2.-luokkalaiselle että 6.-luokkalaiselle työparille kaksi kollaboratiivista tehtävää. Toinen oli geometrinen peilipeli ja toinen parilukutehtävä. Työparin työskentelystä otettiin kuvia ja videonpätkiä, joiden pohjalta oppilaat palauttivat mieleensä toimintaansa tutkijan kanssa käydyissä keskusteluissa stimulated recall -menetelmän mukaisesti. Keskustelut analysoitiin diskurssianalyyttisesti. Analyysin avulla tutkittiin oppilaiden keskustelusta nousevia puhesiirtymiä ja sisältöjä. Tulokset osoittavat, että kukin tutkittava maahanmuuttajataustainen oppilas osallistui työskentelyyn itselleen ominaisella tavalla. Tältä osin tulokset vahvistavat edellisten tutkimusten löydöksiä, joiden mukaan oppilaan oma persoona ja asenne ovat maahanmuuttajataustaa määrittävämpiä tekijöitä. Toisaalta oli havaittavissa, että peilipeli sitoutti kaikkia oppilaita parilukutehtävää enemmän niin kognitiivisesti, behavioraalisesti kuin emotionaalisestikin. Arvioitaessa tehtävien asetelmaa uudelleen nousi esille, että peilipeli vaati oppilailta enemmän yhdessä ajattelua ja teki vuorovaikutuksesta sujuvaa mahdollistamalla vuorovaikutuksen jatkuvuuden kielen ulkopuolisten symboleiden avulla. Vuoden 2016 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuorovaikutteisuus korostuu kantavana toimintaperiaatteena. Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että tuloksellisen vuorovaikutuksen virittäminen S2-oppilaan ja natiivioppilaan välille on mahdollista. Tehtäväasetelmaa suunniteltaessa on tärkeää tähdätä dialogiseen oppimisprosessiin ottamalla huomioon oleellisia taustatekijöitä, kuten oppilaalle tyypillisen sosiaalisen roolin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (160 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherS2-oppilas
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.otherkollaboratiivinen oppiminen
dc.titleMaahanmuuttajataustainen oppilas ja natiivioppilas kollaboratiivisissa tehtävätilanteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201608233857
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2016-08-23T14:24:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomaahanmuuttajatausta
dc.subject.ysosuomi toisena kielenä
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoyhteisöllinen oppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record