Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkola, Leena
dc.contributor.authorLukkarinen, Meri
dc.date.accessioned2016-06-30T09:31:40Z
dc.date.available2016-06-30T09:31:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1561530
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50652
dc.description.abstractTämän puheviestinnän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli ymmärtää organisaatiomuutoksen kokeneiden työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia kuuntelemisesta ja kuulluksi tulemisesta. Tarkoituksena oli siten lisätä tietoa kuuntelemisesta ja kuulluksi tulemisesta vuorovaikutusilmiöinä sekä selvittää, miten ne toteutuvat käytännössä organisaatiomuutoksen kontekstissa työntekijän näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Avoimeen teemahaastatteluun osallistui yhdeksän työntekijää kuudesta yrityksestä Suomessa ja Iso-Britanniassa. Tutkimushenkilöitä yhdisti tietotyön tekeminen sekä tuore kokemus omaan työhön vaikuttaneesta organisaatiomuutoksesta. Organisaatiomuutoksen tyyppi vaihteli organisaatioittain, ja yritykset edustivat eri toimialoja. Tutkielman tulokset kuvaavat työntekijöiden käsityksiä hyvän kuuntelemisen piirteistä yleisesti sekä työyhteisön tasolla, kuten myös heidän näkemyksiään kuulluksi tulemisesta. Tuloksissa ilmenee myös se, millaisia seurauksia kuulluksi tulemattomuudella on. Organisaatiomuutoksen kontekstissa kuuntelemisen ilmiö esiintyy kuuntelijan roolin, vuorovaikutustilanteiden sekä kuuntelemiskäytänteiden tasoilla. Kuulluksi tulemisen kokeminen muutosprosessissa näyttää merkitsevän sitä, että työntekijöitä kuunnellaan heidän työhönsä tai tunteisiinsa liittyvissä asioissa. Tämän tutkielman tulokset vahvistavat aiempia tutkimustuloksia, sillä kuuntelemisella ja kuulluksi tulemisella on suuri merkitys työhyvinvoinnin kannalta. Kun työntekijät tulevat kuulluiksi muutosprosessissa, he kokevat voivansa vaikuttaa, mikä lisää luottamusta ja arvostusta organisaatiota ja sen johtoa kohtaan, ja siten vahvistaa henkilöstön sitoutumista organisaatiomuutokseen. Muutosprosessin aikana työntekijöiden kokemukset ja tunteet ovat hyvin merkittäviä myös työntekijän henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tämän tutkielman tulosten perusteella työntekijöiden kuulluksi tulemisella näyttäisi olevan myös työn suorittamisen sekä organisaatiomuutoksen onnistumisen kannalta suuri merkitys. Tutkielman tuloksia on mahdollista hyödyntää suunniteltaessa organisaatiomuutoksiin liittyvää sisäistä viestintää ja vuorovaikutuskäytänteitä, sillä tutkielma tarjoaa uusia näkökulmia kuuntelemisen ja kuulluksi tulemisen ilmiöihin työyhteisöviestinnässä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (89 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkuulluksi tuleminen
dc.titleTyöntekijöiden käsitykset ja kokemukset kuulluksi tulemisesta organisaatiomuutoksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606303404
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2016-06-30T09:31:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysokuunteleminen
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record