Show simple item record

dc.contributor.advisorKangas, Anita
dc.contributor.advisorSokka, Sakarias
dc.contributor.authorPalviainen, Marja
dc.date.accessioned2016-06-28T10:38:20Z
dc.date.available2016-06-28T10:38:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1545529
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50618
dc.description.abstractTutkin tässä työssä kulttuuritermistön merkitysyhteyksiä, kulttuurikäsitystä sekä kulttuuriin liittyvää politiikkaa virallisessa poliittisessa ohjelmassa, johon eksplisiittistä kulttuuripolitiikkaa ei ole kirjattu. Tutkielmani aineistona on valtioneuvoston 2013 eduskunnalle antama tulevaisuusselonteko Kestävällä kasvulla hyvinvointia. Tutkimustehtävänäni on tarkastella, millainen kulttuurikäsitys tulevaisuusselonteossa esiintyy, millä tavoilla ja missä yhteyksissä kulttuurista puhutaan sekä millaista implisiittistä kulttuuriin liittyvää politiikkaa siitä voidaan lukea esiin. Käytän teoreettisena viitekehyksenä pääasiassa Kari Palosen, Sakari Hännisen sekä myös Jeremy Ahearnen käsitteellistyksiä politiikasta sekä alun perin Foucault´lta peräisin olevaa hallinnallisuuden teoriaa. Tarkastelen tulevaisuusselontekoa retorisena ja poliittisena tekona, jonka avulla ajalla voidaan politikoida sekä myös hallintastrategiana, jolla tulevaisuus määritellään asiaksi, jota voidaan pyrkiä hallitsemaan. Käytän retorista analyysiä luennan välineenä, jolla etsin tekstistä poliittisuutta tarkastelemalla ensin minkälaisiin tekijöihin kulttuuri selonteossa kiinnitetään eli minkälaisia retorisia konstruktioita siinä luodaan kulttuurista. Sen jälkeen tarkastelen näistä yhteyksistä esiin nousseiden teemojen, kestävyyden, hyvinvoinnin, sivistyksen, koulutuksen ja identiteetin näkökulmista, millaista käsitystä todellisuudesta ja kansalaisuudesta selonteossa pyritään tuottamaan. Aineiston analyysi osoittaa, että kulttuuritermistö liitetään tulevaisuusselonteossa työn ja toiminnan, erityisesti yrittämisen kontekstiin. Selonteon produktionistisessa yhteiskuntakäsityksessä ja kilpailukyvyn kontekstissa kulttuurin paikan hyvinvoinnin yhtenä osatekijänä on ottanut työ ja sivistys määrittyy houkuttelevan ympäristön osatekijäksi ja taloudellisen kasvun välineeksi. Suurimmaksi esteeksi tulevaisuuden talouskasvulle ja hyvinvoinnille määritellään Suomen henkisen kulttuurin taso ja erityisesti kateuden ja häpeän tunteet. Näin poliittinen kiista tulevaisuuden suunnista ja kestävän kehityksen toteuttamisesta kääntyy kysymykseksi kansalaisten oikeanlaisista asenteista ja tunteista, jolloin ratkaisuksi talouden ongelmiin voidaan vaatia kansalaisilta mentaalista muutosta ja uutta yhteiskuntasopimusta vastuiden jakamisesta. Selonteon identiteettipolitiikassa tulevaisuuden ihannekansalainen määrittyy omasta ja lähimmäistensä hyvinvoinnista vastuun ottavaksi, yritteliästä riskinottoa kaihtamattomaksi, elinikäisesti yritysten vaihtuviin tarpeisiin kouluttautuvaksi ja monia aloja hallitsevaksi aktiiviseksi osallistujaksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (105 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhallinta
dc.subject.otherkestävyys
dc.subject.otherkulttuuri
dc.subject.otherkulttuuripolitiikka
dc.subject.otherretoriikka
dc.subject.othersivistys
dc.subject.othertulevaisuusselonteko
dc.titleKulttuuri 2030 : houkuttelevan koelaboratorion yrittäjäkansalaiset
dc.title.alternativeHoukuttelevan koelaboratorion yrittäjäkansalaiset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606283365
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.date.updated2016-06-28T10:38:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysohallinta
dc.subject.ysokestävyys
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysokulttuuripolitiikka
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysosivistys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record