Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä Päivi
dc.contributor.authorKontteli, Kirsti
dc.date.accessioned2016-06-22T05:38:39Z
dc.date.available2016-06-22T05:38:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1545311
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50536
dc.description.abstractPro gradu-tutkielmassa tarkastellaan ala- ja yhtenäiskouluissa työskentelevien Yhteispeli-toimintamalliin koulutettujen opettajien ja rehtoreiden käsityksiä intervention käyttämisen tuomista positiivisista ja negatiivisista muutoksista oppilaissa tai heidän toiminnassaan. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu tunne- ja vuorovaikutustaitojen määrittelystä sekä pedagogisen rehtoriuden ja opettajuuden määrittelystä. Lisäksi teoriaosuudessa avataan Yhteispeli-toimintamalli. Se on suomalaiseen kouluun kehitetty interventio tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseksi. Lopuksi teoriaosuudessa tarkastellaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen tärkeyttä uuden opetussuunnitelman näkökulmasta. Tutkimuksessa aineiston keräämisen suoritti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Likert -asteikkoisella kyselylomakkeella. Vastaajia pyydettiin perustelemaan Likert-asteikollinen vastaus aiheeseen liittyvällä avoimella kysymyksellä. Tutkimukseen osallistui 132 opettajaa ja 40 rehtoria. Tutkimuksessa sovellettiin fenomenografista tutkimusotetta ja analyysimenetelmää. Fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, jonka tavoitteena on kuvailla ilmiöstä rakentuneita käsityksiä ja näiden käsitysten keskinäisiä suhteita. Tutkimuksessa ilmiönä on Yhteispeli-toimintamalli. Tutkimustuloksista löydettyjen tekijöiden avulla muodostin kuvauskategoriat. Positiivisia kuvauskategorioita ovat: kehittyminen tunne- ja vuorovaikutustaidoissa, vastuuntunnon kehittyminen omasta oppimisesta ja luokan oppimisilmapiiristä. Vastaavasti negatiivsempia kuvauskategorioita ovat: heikot tunne- ja vuorovaikutustaidot ja se ettei muutoksia ole havaittu. Fenomenografisen tutkimuksen mukainen kategoriajärjestelmä on tässä tutkimuksessa horisontaalinen ja eri kategoriat liittyvät läheisesti toisiinsa. Rehtoreiden ja opettajien käsitykset ovat tasavertaisia tutkimuksen tuloksissa ja johtopäätöksissä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Yhteispeli-toimintamallin havaittiin tuovan pääasiassa positiivisia muutoksia oppilaisiin ja heidän toimintaansa. Negatiivisia muutoksia oppilaiden toiminnassa havaittiin vain vähän.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (114 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherYhteispeli
dc.titleTunne- ja vuorovaikutustaitoja Yhteispelillä : opettajien ja rehtoreiden käsityksiä Yhteispelin tuomista muutoksista oppilaiden toimintaan
dc.title.alternativeOpettajien ja rehtoreiden käsityksiä Yhteispelin tuomista muutoksista oppilaiden toimintaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606223297
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2016-06-22T05:38:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysokoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record