Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorParkkinen, Susanna
dc.contributor.authorPuustinen, Emma
dc.date.accessioned2016-06-21T12:04:55Z
dc.date.available2016-06-21T12:04:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1545217
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50525
dc.description.abstractTämä tutkimus tarkastelee kuudesluokkalaisten ajatuksia liikuntakokemuksiin vaikuttavista tekijöistä eri liikuntaympäristöissä. Tarkoituksena on selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat positiivisiin ja negatiivisiin liikuntakokemuksiin koululiikunnassa, urheiluseurojen liikunnassa ja omaehtoisessa liikunnassa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka myötä liikunnanopetusta voitaisiin kehittää siten, että mahdollisimman moni oppilas saisi koululiikunnassa positiivisia liikuntakokemuksia. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on testata Foxin (1998, 1-2) liikuntakokemusmallin toimivuutta alakouluikäisten lasten kohdalla. Tutkimuksemme on kvalitatiivinen tutkimus, jonka teoreettinen lähtökohta on fenomenologia ja ihmiskäsitys holistinen. Työmme teoria pohjautuu neljään liikuntakokemuksia selittävään teoriaan: Foxin (1998 liikuntakokemusmalliin, Kosken (2004) liikuntasuhde-teoriaan, Scanlanin ja Simonsin (1992) liikuntanautinnon malliin sekä Carlsonin (1995) liikunnasta vieraantumisen malliin. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, joihin osallistui yhteensä 10 (n = 10) kuudesluokkalaista oppilasta, viisi tyttöä ja viisi poikaa. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen aineisto analysointiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulokset osoittavat, että positiivisiin liikuntakokemuksiin vaikuttavat erityisesti ihmiset, pätevyyden kokemukset, liikunnan luonne sekä psykologinen minä, ja negatiivisiin liikuntakokemuksiin puolestaan vaikuttavat useimmiten ihmiset, fyysinen minä ja liikunnan luonne.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (100 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKoululiikunta
dc.subject.otherkoulun liikunta
dc.subject.otheromaehtoinen liikunta
dc.subject.otherurheiluseurojen liikunta
dc.subject.otherkokemus
dc.subject.otherliikuntakokemus
dc.titleLiikunnan riemua etsimässä : kuudesluokkalaisten kokemuksia eri liikuntaympäristöissä
dc.title.alternativeKuudesluokkalaisten kokemuksia eri liikuntaympäristöissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606213283
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-06-21T12:04:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoomaehtoisuus
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record