Show simple item record

dc.contributor.authorEskelinen, Elina
dc.date.accessioned2016-06-09T10:48:32Z
dc.date.available2016-06-09T10:48:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1545483
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50234
dc.description.abstractTämän tutkimuksen kohteena ovat lasten käsitykset äideistä ja äitiydestä. Tut- kimuksessa lähestytään teemaa lasten näkökulmasta. Aiheen tutkiminen on tärkeää ja perusteltua, koska erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten vanhem- piin liittyviä käsityksiä on tutkittu tähän mennessä varsin vähän. Tässä lap- sinäkökulmaisessa tutkimuksessa lapset ovat saaneet mahdollisuuden toimia tiedon tuottajan ja asiantuntijan rooleissa. Tutkimus on lähestymistavaltaan kvalitatiivinen ja se myötäilee fenomenografi- sen tutkimusotteen päälinjoja. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuoden 2015 ai- kana haastattelemalla yhteensä 12 esikoululaista Keski-Suomessa sijaitsevassa päiväkodissa. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun menetelmää soveltaen pari- ja yksilöhaastatteluina. Tutkimusaineiston analyysimenetelmä- nä sovellettiin fenomenografista analyysiä. Äiteihin ja äitiyteen liittyvät käsitykset muodostavat tutkimuksen viisi tuloska- tegoriaa. Ensinnäkin, lasten käsitysten mukaan äitiyteen liittyy ehtoja, jotka ra- jaavat äidin roolin tiettyyn kontekstiin. Toiseksi, lapset käsittävät äitiyden il- miönä, johon liittyy muun muassa äidiksi ryhtymisen vapaaehtoisuus ja äitiy- den merkitys uuden elämän edellytyksenä ja sen, että äiti toimii lapsen par- haaksi. Kolmas tuloskategoria kuvaa äitien inhimillisyyttä: lapset käsittävät äitien olevan henkilöitä, jotka kohtaavat elämässä sekä haasteita että myönteisiä kokemuksia. Neljäs tuloskategoria kuvaa äitiä, joka esiintyy lasten puheissa aktiivisena arjen toimijana ja organisaattorina arjen erilaisissa tilanteissa. Vii- dennessä tuloskategoriassa kuvastuu äitien auktoriteettiasema lapsiin nähden. Auktoriteettiasemastaan huolimatta äiti on salliva ja lasta kuunteleva aikuinen. Tämän tutkimuksen perusteella hyvään äitiyteen liittyvät elementit ovat äidin läsnäolo, huolehtiminen perheestä, lapsen kuunteleminen sekä lapseen kohdis- tuva hemmottelu ja sallivuus. Valtaosa tämän tutkimuksen aikana esille tulleista lasten käsityksistä liittyy heidän omaan äitiin. Tutkimuksen yksi johtopäätös on, että lapset määrittelevät omasta äidistä tekemiensä käsitysten perusteella ne piirteet ja ominaisuudet, jotka he liittävät hyvään äitiyteen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (98 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlapsinäkökulma
dc.subject.otherkäsitys
dc.subject.otheräiti
dc.titleEsikoululaisten käsityksiä äideistä ja hyvästä äitiydestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606092999
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2016-06-09T10:48:33Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoesikoululaiset
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoäidit
dc.subject.ysoäitiys
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record