Show simple item record

dc.contributor.advisorLeppänen, Mauri
dc.contributor.authorKähkölä, Jari
dc.date.accessioned2016-06-09T03:51:02Z
dc.date.available2016-06-09T03:51:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1545518
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50211
dc.description.abstractTietovarasto on kompleksinen rakennelma, joka kokoaa yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeiset tiedot yhteen yrityksen päätöksenteon tueksi. Tietovarastojärjestelmä muodostuu useasta osasta jotka yhdessä muodostavat tietovarastoratkaisun. Tietovaraston kehittäminen on usein hyvin laaja ja kallis hanke, jonka onnistuminen edellyttää järjestelmällistä suunnittelua. Erityisesti tietovaraston tietosisällön määrittely on haasteellista, sillä tietovaraston laajalla käyttäjäkunnalla on hyvin monenlaisia tarpeita ja olemassa olevat operatiivisten tietojärjestelmien lähdetietotarjonta voi olla rajoittunutta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten tietovaraston tietosisällön määrittely voidaan toteuttaa. Tutkimus koostuu käsitteellis-teoreettisesta kirjallisuuskatsauksesta ja konstruktiivisesta tapaustutkimuksesta. Kirjallisuuskatsauksella luodaan tietovarastoja ja tietovarastojärjestelmiä koskeva käsitteellinen perusta ja kartoitetaan olemassa olevia tietovaraston suunnittelumenetelmiä ja tietosisällön määrittelymenetelmiä. Tapaustutkimus toteutetaan suunnittelutieteellisen lähestymistavan mukaisena. Sen kohteena on Helsingin kaupungin rakentamispalvelujen (Stara) tietovaraston suunnitteluhanke. Tar-koituksena on valita tilanteeseen sopivia tietovaraston tietosisällön määrittelyn lähestymistapoja ja menetelmiä sekä sovittaa ja käyttää niitä ja sitä kautta hankkia kokemuksia. Tutkimus osoittaa, että tietovaraston tietosisällön määrittelyssä on tärkeää tunnistaa olemassa oleva liiketoiminta ja sen tavoitteet. Toinen keskeinen asia on olemassa olevien tietojärjestelmin analysointi, jolloin saadaan käsitys nykyisestä järjestelmäkokonaisuudesta ja siitä, mitä tietoa on jo saatavilla nykyisistä järjestelmistä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin tarkemmin niiden operatiivisten järjestelmien tietojoukkojen tunnistamiseen, jotka tuottavat lisäarvoa työkoneiden kustannus ja suoritetietojen tuottamiseen. Tutkimus kannustaa systemaattiseen tietovaraston tietosisällön määrittelyyn ja tarjoaa tietoa menetelmistä siitä, kuinka tietovaraston tietosisällön määrittelyä tulisi lähestyä eri näkökulmista. Tulokset tarjoavat hyvän lähtökohdan lopulliselle tietovaraston toteutukselle.fi
dc.description.abstractA data warehouse is a complex entity, which collects together the company's key business data together to support enterprise decision-making. Data warehouse system consists of several parts which together constitute the data warehouse environment. The development of the data warehouse is often very large and expensive project, the success of which requires systematic planning. In particular, the definition of the data warehouse data entity is a challenge, due to a multitude of users with a wide range of needs and limitations of support from existing operational information systems. The study aims to find out how to define data contents of data warehouse. The literature review establishes a conceptual basis for understanding data warehouse systems and exploring methods for data warehouse development and defining data contents of data warehouses, in particularly. The case study is carried out in accordance with design science approach. The case is data warehouse development project in the City of Helsinki Construction Services (Stara). The aim is to select a suitable array of data contents definition ap-proaches and methods of data warehouses, as well as to adapt and deploy them in practice in order to acquire experience. The study shows that when de-fining data contents of data warehouse it is important to recognize the existence of the business and its goals. Another key thing is the analysis of existing operative information systems, in order to have a overall picture of the information system portfolio and data contents it provides. The study encourages to carry out systematic data contents definition of data contents definition approaches and methods. The result can be utilized in similar projects in practice, as well in future research.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (97 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertietovarasto
dc.subject.othertietovarastojärjestelmä
dc.subject.otherkäyttäjälähtöinen
dc.subject.othertietolähtöinen
dc.subject.othertavoite-lähtöinen
dc.subject.othertietomalli
dc.subject.othervaatimus määrittely
dc.subject.otherintegraatio
dc.subject.othertapaustutkimus
dc.titleTietovaraston tietosisällön määrittely
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606092982
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineElektroninen liiketoimintafi
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2016-06-09T03:51:03Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietovarastot
dc.subject.ysotietojärjestelmät
dc.subject.ysokäyttäjälähtöisyys
dc.subject.ysotietomallit
dc.subject.ysovaatimusmäärittelyt
dc.subject.ysointegraatio
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record