Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorKolehmainen, Jasmina
dc.contributor.authorPietiläinen, Jenni
dc.date.accessioned2016-06-03T10:47:22Z
dc.date.available2016-06-03T10:47:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1542723
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50094
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää esiopettajien ja luokanopettajien käsityksiä omasta ja toistensa asiantuntijuudesta ja yhteistyöstä koulusiirtymässä. Lisäksi tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, mitkä asiat edistävät ja heikentävät esiopettajien ja luokanopettajien välistä yhteistyötä koulusiirtymässä. Tutkimuksen aineisto kerättiin kahdesta eri kaupungista keväällä 2016. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Aineisto koostui neljän esiopettajan ja viiden luokanopettajan yksilöhaastatteluista. Yksilöhaastattelut analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen päätuloksista ilmeni, että opettajien käsitysten mukaan heidän asiantuntijuutensa rakentui koulutuksesta ja työkokemuksesta, mutta myös vuorovaikutuksesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Toistensa asiantuntijuutta opettajat kuvasivat alan asiantuntijuuden, työkokemuksen, henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä pedagogisten taitojen kautta. Yhteistyötä edistäviksi tekijöiksi opettajat nimesivät yhteiset kokoontumiset, konk-reettisen yhteistyön, opettajien tuttuuden sekä esiopetuksen ja koulun fyysisen sijainnin. Estäviksi tekijöiksi esi- ja luokanopettajat nimesivät ajalliset resurssit, päivärytmin erilaisuuden sekä vähäisen yhteistyöaktiivisuuden. Tutkimuksen tulosten perusteella määriteltiin sujuvaa koulusiirtymää tukevia käytänteitä. Näitä käytänteitä olivat oman asiantuntijuuden kartoittaminen, toisen asiantuntijuuden hyödyntäminen, leikki opetuksessa, yhteisen ajan löytäminen sekä tuttuus ja avoimuus. Tutkimuksen tavoitteena oli herättää opettajia pohtimaan siirtymävaiheen yhteistyötä sekä siinä tarvittavaa asiantuntijuutta. Tutkimuksen tulosten avulla koulusiirtymässä tehtävää yhteistyötä voitaisiin kehittää tietoisemmin sujuvammaksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherasiantuntijuus
dc.subject.otheryhteistyö
dc.subject.otherkoulusiirtymä
dc.subject.otheresiopettaja
dc.subject.otherluokanopettaja
dc.title"Se on se tahto tehä yhdessä sitä hommaa" : esiopettajien ja luokanopettajien käsityksiä asiantuntijuudesta ja yhteistyöstä koulusiirtymässä
dc.title.alternativeEsiopettajien ja luokanopettajien käsityksiä asiantuntijuudesta ja yhteistyöstä koulusiirtymässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606032864
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-06-03T10:47:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysosiirtymävaihe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record