Show simple item record

dc.contributor.advisorHonkanen, Risto T.
dc.contributor.advisorMyllymäki, Mikko
dc.contributor.authorKangas, Sami
dc.contributor.authorPinola, Satu
dc.date.accessioned2016-06-02T13:23:24Z
dc.date.available2016-06-02T13:23:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1545414
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50051
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Oulaisten kampuksen sairaanhoitajaopiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttöä osana opiskelua sekä kokemuksia verkko-opiskelusta. Tutkimuksessa painottui erityisesti miten sairaanhoitajaopiskelijat käyttävät eri tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia, ohjelmistoja ja laitteita opiskelussa ja vapaa-ajallaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia verkko-opiskelusta ja opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja. Opiskelijoilta kysyttiin myös näkemyksiä sairaanhoitajakoulutuksen verkko-opetuksen kehittämiseksi. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Kyselylomake sisälsi strukturoituja, puolistrukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Tutkimustulokset toivat esiin, että sairaanhoitajaopiskelijan henkilökohtainen oppimisympäristö rakentuu Oamkin tukemien ohjelmien ja sovellusten pohjalle. Oamkin tukemia ohjelmia ja sovelluksia täydensivät sosiaalisen median sovellukset. Verk\-ko-opetuksen ja -opiskelun etuina koettiin aika- ja paikkariippumattomuus, monipuoliset vuorovaikutusmahdollisuudet sekä verkon ja tieto- ja viestintätekniikan tarjoama tuki oppimisprosessille. Opiskelussa sekä vapaa-ajalla älypuhelin ja kannettava tietokone olivat laitteina eniten käytettyjä. Tämän tutkimuksen perusteella tablet-laitteiden käyttö opiskelussa oli vielä vähäistä. Kehittämisehdotuksissa korostui opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot sekä oppimisympäristön rakenteeseen ja käytettävyyteen liittyvät asiat.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to resolve how nursing students use information and communications technology as part of the their studies and their experiences of e-learning in Oulainen campus of Oulu University of Applied Sciences (OUAS). The study focuses especially on how nursing students used information and communication technology applications, programs and device in their studies and during free time. In addition to that the study investigated nursing students' experiences of e-learning and information and communication technology using skills. Students were also asked opinions on the development of e-learning in the nurse education. The study was implemented by a survey and both qualitative and quantitative research methods were used. The questionnaire contained structured, semi-structured and open ended questions. Research results revealed that a nursing student's personal learning environment is built on the programs and the applications which are supported by the OUAS. The support programs and the applications from OUAS completed applications of social media. Independence of time and place, varied possibilities of interaction and the network and information and communication technology support for the learning process were considered advantages of e-learning. Smartphone and laptop were most used device of learning and free time. Based on this study using tablets in learning wasn't popular. In developmental proposals teachers' information and communication technology skills together with structure and usability of the learning environment were highlighted.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (150 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhenkilökohtainen oppimisympäristö
dc.subject.othermobiilioppiminen
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.otherverkko-opetus
dc.subject.otherverkko-oppiminen
dc.subject.otherverkko-oppimisympäristö
dc.titleVerkko-opetuksen kehittäminen : case Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten kampus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606022830
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematical Information Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.date.updated2016-06-02T13:23:24Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysooppimisalustat
dc.subject.ysomobiilioppiminen
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoverkko-opetus
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record