Show simple item record

dc.contributor.advisorAsunta, Laura
dc.contributor.authorHäggman, Eevi
dc.date.accessioned2016-05-29T19:09:54Z
dc.date.available2016-05-29T19:09:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1542318
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49971
dc.description.abstractYritysten ja kansalaisjärjestöjen välinen vuoropuhelu yritysvastuuteemoista on lisääntynyt viime aikoina. Vuoropuhelua on tutkittu melko paljon muun muassa vuoropuhelun ihanteiden sekä sen kautta saavutettavien liiketoimintaetujen näkökulmista, mutta tutkimusta vastuullisuuskysymyksiä koskevan vuoropuhelun koostumuksesta, tavoitteista ja sitä edistävistä tai vaikeuttavista tekijöistä on melko vähän. Myös viestinnän tutkimus aihealueesta on suppeaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista yritysvastuuta koskeva vuoropuhelu on ja mitkä tekijät edistävät ja toisaalta vaikeuttavat vuoropuhelua. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelemalla kolmesta yrityksestä ja neljästä kansalaisjärjestöstä vuoropuheluun osallistuvia henkilöitä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 7 ja aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tulosten perusteella voidaan todeta, että vuoropuhelua pidetään tärkeänä sekä yrityksissä että kansalaisjärjestöissä. Kun haastatteluissa ilmi tulleita vuoropuhelun määritelmiä verrataan kirjallisuuden ihanteeseen, käytännön vuoropuhelu ei täytä ihanteellisen vuoropuhelun piirteitä. Vuoropuhelu vastuun kentällä on sekä yrityksille että kansalaisjärjestöille keino edistää omia tavoitteita. Vuoropuhelu voi lisätä ymmärrystä ja tiedonkulkua ja saada aikaan muutoksia. Muun muassa tiedon saatavuus, konkreettisten ratkaisuehdotusten tekeminen ja kasvokkaisuus voivat edistää vuoropuhelun sujumista, mutta samalla esimerkiksi resurssien puute, vuoropuhelussa käsiteltävän ongelman määrittelyn epäonnistuminen tai toisen osapuolen asenne voivat vaikeuttaa vuoropuhelua. Jatkossa olisi aiheellista selvittää vuoropuhelun tuloksia tarkemmin ja verrata yritysten ja kansalaisjärjestöjen näkemyksiä ja tavoitteita keskenään. Myös viestintäammattilaisten roolia vastuuvuoropuhelussa olisi tarpeellista selvittää.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkansalaisjärjestöt
dc.subject.othersidosryhmävuoropuhelu
dc.subject.othervastuuviestintä
dc.subject.otheryritysvastuu
dc.titleVastuullisuudesta neuvotteleminen yritysten ja kansalaisjärjestöjen välillä : vuoropuhelun mahdollistajat ja estäjät
dc.title.alternativeVuoropuhelun mahdollistajat ja estäjät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605292746
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2016-05-29T19:09:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysokansalaisjärjestöt
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysosidosryhmät
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoyritysvastuu
dc.subject.ysodialogi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record