Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo.
dc.contributor.authorJunes, Hanna
dc.date.accessioned2016-05-19T14:18:56Z
dc.date.available2016-05-19T14:18:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1541758
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49846
dc.description.abstractJunes, Hanna 2016. Lukiosta ammatilliseen koulutukseen. Urheiluopistoon hakeutuvien nuorten tarinoita matkasta liikunta-alan koulutukseen. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma. 46 sivua., 2 liitettä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liikunnanohjauksen perustutkinnolle hakeutuneiden ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden ammatinvalintaan liittyviä tekijöitä kuten sitä miten yksilö kou-lutusvalinnan tekee ja mitkä asiat vaikuttavat koulutusvalinnan tekemiseen. Tutkimusaineistona toimi ensimmäisen vuoden opiskelijoiden (n=23) kahdella eri kirjoitus kerralla kirjoittamat tarinat omasta nuoruudesta ja ammatinvalintaan vaikuttaneista tekijöistä. Tutkimusaineistoni oli laadulli-nen ja aineiston analyysimenetelmänä käytin teemoittelua. Tutkimukseni mukaan opiskelijoiden ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi pohdinnaksi liikuntaneuvoja opinnoille nousi liikunnallinen elämäntapa ja oma liikunnallisuus. Tämän koettiin pitkälti vaikutta-neen liikuntaneuvojaopintoihin hakeutumiseen. Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista lähes jokainen kertoi omasta liikunnallisuudestaan ja jo lapsena omaksutusta liikunnnallisesta elämänta-vasta. Tarinoista nousi vahvasti myös esille opiskelijoiden kokema vanhempien ja ikätovereiden antama tuki ja kannustus liikunta-alaa kohtaan. Yksi tarinoista esille noussut teema omat valmen-nus- ja liikunnanohjauskokemukset, jotka olivat lisänneet motivaatiota liikunta-alaa ja ihmisten kanssa työskentelemistä kohtaan. Tutkimukseen osallistuneiden koulutusvalintaan oli jossain mää-rin myös vaikuttanut myös karsiutuminen liikunnanopettaja tai liikunnanohjaajaopinnoista korkea-kouluissa. Ammatinvalintaan vaikuttaneiksi tekijöiksi mainittiin myös positiivisia kokemuksia lii-kunnan kautta tuottaneet henkilöt kuten valmentajat, liikunnanopettajat ja personal trainerit.fi
dc.description.abstractJunes, Hanna 2016. From upper secondary school to vocational education. University of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences. Department of Sport Sciences. Master`s thesis, 46pp. 2 ap-pendices. The purpose of this study was to examine the factors behind the career choice to the vocational sports educations for the high school graduated applicants. The study tried to find out how the ap-plicant decided to apply to the vocational sports education and which were the driving factors be-hind the decision. The students who had passed the entrance examination (23) wrote stories in two separate occasions about their own youth and the factors behind their career choice. The study is qualitative and the study data is collected through thematic analysis. According to the results of the study the most important factor behind the career choice of the ap-plicants was the sporty lifestyle and actively conducting sporty activities. The applicants found this as the major factor behind their career choice. Almost all of the applicants told having sporty life-style and that the sports activities played an important role already in their early youth and child-hood. Another important factor named by the applicants was their parents’ and age-mates’ support in applying to the sports education. Yet another clear theme in the results was the applicants’ own training and physical instructing experience which added the applicant’s motivation towards sports education and working with customers. In small extent as a motivating facture the applicants men-tioned their failure in applying to the sports education in college or university. Some applicants named also the positive experience and feedback from sports activities given by authorities such as trainers, teachers and personal teachers being a motivating factor.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (48 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikuntaneuvojat
dc.titleLukiosta liikunnanohjauksen perustutkinnolle : urheiluopistoon hakeutuvien nuorten tarinoita matkasta liikunta-alan koulutukseen
dc.title.alternativeUrheiluopistoon hakeutuvien nuorten tarinoita matkasta liikunta-alan koulutukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605192625
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-05-19T14:18:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysouranvalinta
dc.subject.ysoammatinvalinta
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysourheiluopistot
dc.subject.ysoliikunnanohjaajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record