Show simple item record

dc.contributor.advisorSoini, Anne
dc.contributor.authorTuuri, Heini
dc.contributor.authorVainikka, Nina
dc.date.accessioned2016-05-12T09:21:00Z
dc.date.available2016-05-12T09:21:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49745
dc.description.abstractEsiopetusikäisten lasten hyvät tiedot ja käsitykset koulusta ennustavat sujuvaa siirtymää esiopetuksesta kouluun. Näin ollen on tärkeä tutkia lasten koulukäsityksiä, jotta kouluun siirtymistä pystytään tukemaan lapsille parhaimmalla tavalla huomioiden kontekstit, joissa käsityksiä muodostetaan. Tässä tutkimuksessa selvitetään päiväkodin ja päiväkoti-koulun esiopetusryhmien lasten käsityksiä koulusta sekä vertaillaan, miten käsitykset eroavat ryhmien välillä. Tutkimusaineisto kerättiin laadullisesti kevään 2016 aikana kahdes-ta jyväskyläläisestä esiopetusryhmästä, joista toinen sijaitsi päiväkodin yhteydessä ja toinen päiväkoti-koulun yhteydessä. Aineistonkeruu tehtiin esiopetus-ryhmän tiloissa puolistrukturoituina ryhmähaastatteluina. Haastatteluihin osallistui yhteensä 22 lasta. Tutkimuksen aineisto analysoitiin sisällönanalyysina. Tutkimuksen päätulokseksi saatiin, että päiväkodin ja päiväkoti-koulun ryhmien lasten käsitykset koulusta olivat osittain samoja ja osittain erilaisia. Samanlaisia käsityksiä oli asioissa, jotka liittyivät koulun tehtävään, velvollisuuksiin, oppisisältöihin ja koulupäivän rakenteeseen, esiopetuksen ja koulun yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä koulun fyysisiin ominaisuuksiin. Eroja löytyi oppisisältöjen ja koulupäivän sisällön kuvaamisen tarkkuudessa, koulussa olevien kieltojen mainitsemisen määrässä, esiopetuksen ja koulun eroavaisuuksissa sekä koulun fyysisten ominaisuuksien kuvailemisen tavassa. Ryhmien väliset erot koulukuvailun innokkuuden tasossa herättivät jatkotutkimushaasteen koulumotivaation ja esiopetuksen sijainnin välisestä yhteydestä. Pitkittäistutkimuksella voitaisiin selvittää, miten eri esiopetustaus-taisten lasten koulumotivaatiot kehittyvät kouluvuosien aikana.fi
dc.format.extent49
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkoulukäsitys
dc.subject.otheresiopetus
dc.subject.otherkoulu
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.subject.otherpäiväkoti-koulu
dc.title"Että siellä voi opiskella sellasia juttuja, mitä tarvii sit myöhemmin elämässä" : esiopetusikäisten lasten käsityksiä koulusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605122513
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.date.updated2016-05-12T09:21:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record