Show simple item record

dc.contributor.authorHuotari, Lyydia
dc.date.accessioned2016-05-12T04:43:54Z
dc.date.available2016-05-12T04:43:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49740
dc.description.abstractTutkimuksen aihe on jyväskyläläisnuorten kiroilu. Tutkimuksessa selvitetään, miten kirosanojen käyttö ilmenee lukiolaisten ja ammattikoululaisten puhekielessä. Tarkastelen jyväskyläläisten toiseen asteen oppilaiden puhetta ja vuorovaikutusta heidän lounastauolillaan käymissä keskusteluissa. Aihetta sivuavia tutkimuksia on jonkin verran, mutta vain kiroiluun keskittyvää tutkimusta nuorten puhekielestä suomalaisessa koulumaailman kontekstissa ei ole vielä tehty. Tutkimuskysymyksiäni ovat: Mitkä taustamuuttujat vaikuttavat kiroiluun? Miten sukupuoli tai koulutuslaitos vaikuttaa kiroilun esiintyvyyteen? Mitkä ovat nuorten puheessa useimmiten esiintyvät kirosanat ja mistä tämä saattaa johtua? Metodologisesti tutkimus on havainnointitutkimus. Aineisto koostuu Jyväskylän toiseen asteen oppilaitoksista kerätyistä lekseemilöydöksistä, jotka kerättiin tutkielmaa varten suunnitellulla strukturoidulla havainnointilomakkeella. Informantit ovat Jyväskylän lukiolaisia ja ammattikoululaisia. Havainnointiaineistoon perustuva analyysi on sekä määrällistä että laadullista. Tarkoitukseni on analysoida kvantitatiivis-kvalitatiivisesti, minkälaisia eroja nuorten kiroilussa on, ja miten kirosanojen käyttö eroaa toisistaan. Huomioita tehdään sukupuolen, koulutusalan ja sanojen välisitä eroista sekä sanojen funktioista puheenvuoroissa. Tutkimuksessa tulee ilmi, että ammattikoululaiset kiroilevat hieman enemmän kuin lukiolaiset. Pojat kiroilevat hieman enemmän kuin tytöt. Kirosanat esiintyivät useimmiten edussanaa määrittävässä muodossa tai vakiintuneessa interjektiolauseessa. nuorten kiroilu on useimmiten funktioltaan sanomaa vahvistavaa, humoristista tai tunteita ilmaisevaa. Tutkimuksessa ilmeni, että vittu on jyväskyläläisnuorten useimmiten käyttämä kirosana.fi
dc.format.extent29
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleHavainnointitutkimus Jyväskylän toisen asteen oppilaiden kiroilusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605122509
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.date.updated2016-05-12T04:43:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record