Show simple item record

dc.contributor.advisorHonko, Mari
dc.contributor.authorRonkainen, Reetta
dc.date.accessioned2016-05-11T07:37:29Z
dc.date.available2016-05-11T07:37:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49715
dc.description.abstractTutkimuksessa on selvitetty, mitä oppimis- ja kielikäsityksiä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmateksteissä esiintyy. Suositukset opetussuunnitelmiksi on julkaistu vuosina 1993, 1997, 2001 ja 2007. Ensimmäiset kansalliset kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet on julkaistu vuonna 2012. Tutkimuksessa oppimis- ja kielikäsityksiä on havainnoitu materiaalista laadullisella sisällönanalyysilla. Materiaali on teemoiteltu behavioristisen, humanistisen ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti. Kielikäsitysten kategoriat ovat formaali ja funktionaalinen. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Mitä oppimis- ja kielikäsityksiä on havaittavissa suosituksissa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmiksi (1993, 1997, 2001, 2007) ja opetussuunnitelman perusteissa (2012)? 2. Millainen muutos oppimis- ja kielikäsityksissä on tapahtunut vuosien 1993-2012 välillä? Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmateksteistä ei ole aiempaa tutkimusta lukuun ottamatta Kärkkäisen ja Saarisen (2005) opinnäytetyötä. Teoreettinen viitekehys pohjaa Aun (2012) teoriaan kriittisestä opetussuunnitelmatutkimuksesta. Kielikäsityksien puolelta päälähteenä toimii Varis (2012), joka on myös käsitellyt kielikäsitysten ilmenemistä tekstimateriaalissa. Oppimiskäsityksissä rinnalla kulkee Pruukin (2013) pro gradu -tutkielma. Varhaisemmissa suosituksissa vuosilta 1993 ja 1997 humanistinen oppimiskäsitys on vahvempi. Niitä seuranneissa opetussuunnitelmateksteissä vuosilta 2001, 2007 ja 2012 konstruktivistinen oppimiskäsitys on merkittävämmin läsnä. Se on myös toiminut pohjana em. opetusasiakirjoille. Vuoden 1993 suositus asettuu formaalisen ja funktionaalisen kielikäsityksen väliin. Sen seuraajia ovat pääosin ohjanneet funktionaaliseen kielikäsitykseen pohjautuvat Eurooppalainen viitekehys ja Yleiset kielitutkinnot. On tavanomaista esittää, että konstruktivistisuus ja funktionaalisuus esiintyvät usein yhdessä. Tutkimus tukee tätä havaintoa. Työvoimapoliittisena koulutuksena kotoutumiskoulutuksessa ilmenee kielen näkeminen erityisesti työllistymisen välineenä. Tutkimus liittyy osaltaan vahvistamaan jo aiemmin opetussuunnitelmista tehtyjä havaintoja, mutta sen suurin ansio onkin juuri siinä: kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmateksteissä asemoidaan oppimista ja kieltä samoin kuin muissakin opetussuunnitelmissa.fi
dc.format.extent34
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkotoutumiskoulutus
dc.subject.otheroppimiskäsitys
dc.subject.otherkielikäsitys
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.titleOppimis- ja kielikäsitykset aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605112484
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.date.updated2016-05-11T07:37:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record