Show simple item record

dc.contributor.advisorMykkänen Johanna
dc.contributor.advisorRaittila Raija
dc.contributor.authorNummila, Miia
dc.date.accessioned2016-05-09T14:13:41Z
dc.date.available2016-05-09T14:13:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1532871
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49675
dc.description.abstractVarhaiskasvatuslaki (2015) ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) edellyttävät järjestäjältään toteutuneen varhaiskasvatuksen arviointia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nähdään merkittävänä yhdenmukaisen sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen määrittäjänä. Laadunarvioinnin avulla saadaan tietoa laadun tämänhetkisestä tilanteesta ja kehittämiskohteista. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella onkin positiivinen vaikutus muun muassa lapsen akateemisiin taitoihin, erityisesti kieleen ja sosiaalisiin taitoihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen laadun tarkastelu maailmalla paljon käytetyn Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-R) -mittarin avulla. Tutkimuksessa selvitettiin myös ECERS-R -mittarin vastaavuutta Loimaan kaupungin ja valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmiin. Mittarin avulla tehdään näkyväksi laadukkaan varhaiskasvatuksen pedagogiset prosessit. Mittarin mukaisia havainnoitavia sisältöjä olivat toiminta ja sisällöt, henkilökohtaiset hoitorutiinit, kieli ja päättely, vuorovaikutus, päiväohjelma sekä vanhemmat ja henkilökunta. Laatua tarkasteltiin tässä tutkimuksessa pedagogisesta näkökulmasta. Laadun pedagoginen näkökulma rakentuu neljän ulottuvuuden kautta, joita ovat yhteiskunnallinen ulottuvuus, lapsen, opettajan sekä oppimisympäristön laatu. Laadullinen tapaustutkimus toteutettiin havainnoimalla kahdeksaa loimaalaista päiväkotiryhmää ja yhtä ryhmäperhepäiväkotiryhmää, 2-6-vuotiaiden lasten ryhmissä. Varhaiskasvattajien hyviä käytäntöjä kerättiin fokusryhmäkeskustelujen avulla. ECERS-R -mittarin ja fokusryhmäkeskustelujen tulosten pohjalta syntyi laadunarviointitaulukko. Taulukkoa hyödynnetään Loimaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman ryhmäkohtaisissa laadunarvioinneissa. Laadunarviointimittarilla tehtyjen arviointien mukaan Loimaan kaupungin oppimisympäristöjen laatujen vahvuudet olivat päiväohjelma sekä henkilökohtaiset hoitorutiinit. Toiminta ja sisällöt -osio jäi tyydyttävälle tasolle. Valtakunnallinen ja Loimaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma sekä ECERS-R -mittari sisälsivät samankaltaisia laatutavoitteita. Mittari voi siten olla tukemassa valtakunnallisesti yhdenmukaisen laadun toteutumista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (104 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othervarhaiskasvatussuunnitelma
dc.titleVarhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen ja varhaiskasvatussuunnitelmien ECERS-R laatu
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605092458
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2016-05-09T14:13:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysolaadunarviointi
dc.subject.ysolaatu
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysovarhaiskasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record